สอบ “ครูผู้ช่วย” ความหวังได้บรรจุ ขยับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่นบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สอบ “ครูผู้ช่วย” ความหวังได้บรรจุ ขยับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่นบาท

สังคม
21 ส.ค. 66
14:29
1,032
Logo Thai PBS
สอบ “ครูผู้ช่วย” ความหวังได้บรรจุ ขยับเงินเดือนเป็น 1.5 หมื่นบาท
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1,831 อัตรา ทั่วประเทศ ปี 2566 โดยวันที่ 19 ส.ค. สอบข้อเขียนหลายจังหวัดภาคอีสานเพิ่มความเข้มงวดควบคุมการสอบ เพื่อป้องกันปัญหา หลังมีเรื่องร้องเรียนสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปก่อนหน้านี้

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ตรวจติดตาม และสังเกตการณ์ การสอบข้อเขียนตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวนอัตราว่าง 79 อัตรา ซึ่งมีผู้สมัครสอบ 233 คน โดยเน้นการตรวจสอบขั้นตอนการจัดส่งข้อสอบ การเปิดซองข้อสอบ และการจัดเก็บกระดาษคำตอบ พร้อมข้อสอบให้เป็นไปอย่างรัดกุม ป้องกันการสับเปลี่ยนกระดาษคำตอบ และปัญหาข้อสอบรั่วไหล

หลังก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวการแจ้งเตือนผู้สมัครสอบไม่ให้หลงเชื่อ หากมีผู้แอบอ้างเรียกรับเงินเพื่อให้สามารถสอบบรรจุได้ ประกอบการการจัดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาการจัดสอบ ทั้งมาตรฐานข้อสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่ยากง่ายแตกต่างกัน

และปัญหาการจัดส่งข้อสอบที่ทำให้ จ.บึงกาฬ และหนองคายต้องจัดสอบใหม่ และ จ.อุบลราชธานี ผู้สอบขอให้มีการเปิดเผยการตรวจข้อสอบและผลคะแนน เนื่องจากมีผู้สอบผ่านน้อยมาก

สำหรับการสอบกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ถือเป็นการเปิดให้กลุ่มครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ได้มีโอกาสสอบ ซึ่งหากได้รับการบรรจุจะได้รับเงินเดือนกว่า 15,000 บาท ซึ่งหลายคนบอกว่า ได้รับค่าตอบแทนครูอัตราจ้างเพียง 5,000 บาทเท่านั้น จึงอยากสอบบรรจุได้ เพื่อที่ได้รับราชการ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อยากทำหน้าที่ครูให้เต็มที่ แต่รายได้เงินเดือนก็มีความสำคัญ เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อนหน้านี้ก็พยายามสอบบรรจุหลายครั้ง สอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปการแข่งขันสูงมาก แต่ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ เรายังใช้ประวัติและผลงานเพื่อประเมินคะแนนได้

สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 1,831 อัตรา ที่ สพฐ. เปิดสอบ ในปี 2566 รายละเอียดตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท

ด้านนายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการสอบพร้อมยืนยันว่า มีการกำชับให้การจัดสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส

การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ เป็นการช่วยให้ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการที่อยู่กับเรา 3 ปีขึ้นไป ได้มีโอกาสสอบบรรจุเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

ส่วนที่ จ.บึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาบึงกาฬ ได้รับมติจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้ออกข้อสอบเอง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาตำรา คู่มือ เอกสาร มาใช้ในการออกข้อสอบ และมีการสุ่มเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูตรงตามวิชาเอก มาเข้าค่ายออกข้อสอบ และต้องอยู่ในค่ายจนกว่าการสอบจะแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันข้อสอบรั่วไหล และการจัดสอบจะมีคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ พร้อมกับ ป.ป.ช.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมสังเกตการณ์

เช่นเดียวกับ จ.สกลนคร ที่มีการวางมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อให้การจัดสอบให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

ขณะที่ข้อมูลจากผู้เข้าสอบในครั้งนี้ ก็มองว่า อยากให้การออกข้อสอบ เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือออกข้อสอบ นอกจากนี้ข้อแตกต่างสำคัญของการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ กับ ครูผู้ช่วยรอบทั่วไปที่จัดสอบไปก่อนหน้านี้ คือเกณฑ์คะแนน

ส่วนที่จะสอบเพื่อประเมินให้คะแนนในวันที่ 20 ส.ค.2566 คือ 1.ประวัติผลงานที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 50 คะแนน 2.สัมภาษณ์ 50 คะแนน ซึ่งมีความสำคัญมาก และมีเกณฑ์ที่ชัดเจน

ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาที่ดำเนินการจัดสอบ ยืนยันว่ามีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการมาประเมินเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับผู้เข้าสอบ

แต่มีผู้สอบก็ตั้งข้อสังเกตว่า มีการพิจารณาประวัติผลงาน โดยยึดเวลาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ถ้า 3 ปี ได้แค่ 1 คะแนน แต่ 12 ปีขึ้นไปได้ 10 คะแนน ก็ถือว่ามีความได้เปรียบสูง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง