“รู้ทันกัญ(ชา)” สกัดอันตรายก่อนเข้าโรงเรียน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

“รู้ทันกัญ(ชา)” สกัดอันตรายก่อนเข้าโรงเรียน

สังคม
14 ก.ย. 66
14:33
495
Logo Thai PBS
“รู้ทันกัญ(ชา)” สกัดอันตรายก่อนเข้าโรงเรียน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สสส. จัดโครงการ “เด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ทันกัญ(ชา)” สร้างความตระหนักรู้ถึงภัยของกัญชาแก่เยาวชน มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 50 โรงเรียน

จากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้กัญชาทุกส่วนไม่นับเป็นยาเสพติด ประกอบกับรัฐสภา มีมติเห็นชอบในร่าง พ.ร.บ.ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ทำให้ร้านค้าขนาดเล็กและใหญ่ จำหน่ายสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชากันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่าย ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและปัญหาอาชญากรรมตามมา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นถึงปัญหากัญชาเสรีในปัจจุบัน จึงจัดโครงการ “เด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ทันกัญ(ชา)” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแกนนำเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงโทษภัยของกัญชาภายในโรงเรียนหรือชุมชนของตน พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดกัญชาและสารเสพติด

ภายในโครงการมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่แต่ละโรงเรียนได้จัดทำขึ้น เช่น โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย จ.นครปฐม มีจุดมุ่งหมายให้ใช้กัญชาเสรีในทางการแพทย์เท่านั้น เพราะการเปิดให้ใช้กัญชาเสรีนั้นถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

โรงเรียนวัดบึงลาดสวายจึงเชิญโรงพยาบาลและสถานีอนามัย มาให้ความรู้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรมฐานความรู้ รวมถึงมีการจัดทำกิจกรรมป้ายนิเทศหรือการจัดนิเทศในห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำป้ายให้ความรู้ เพื่อให้เป็นเครื่องย้ำเตือนจิตใจอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกัญชาหน้าเสาธง โดยเป็นการให้ความรู้ในทุกเช้าของทุกวัน รวมถึงกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวันภาษาไทยหรือวันสุนทรภู่ โดยจะเริ่มเดินตั้งแต่ในโรงเรียนไปจนถึงชุมชนโดยรอบ

นักเรียนนำเสนอโครงการเพื่อป้องกันภัยจากกัญชา

นักเรียนนำเสนอโครงการเพื่อป้องกันภัยจากกัญชา

นักเรียนนำเสนอโครงการเพื่อป้องกันภัยจากกัญชา

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย ต้องการให้โรงเรียนของเราเป็นกระบอกเสียงเล็ก ๆ ที่สะท้อนไปถึงทุกท่านที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เชื่อไหมคะ ว่าเยาวชนไทยคือกำลังหลักของชาติ ถ้าเกิดกำลังหลักของชาติเราย่อยสลายไปด้วยสิ่งเสพติดพวกนี้ แล้วใครจะเป็นผู้พัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

ขณะที่ โรงเรียนวัดคลองชัน จ.ปทุมธานี จัดทำป้ายให้ความรู้ พร้อมออกเดินรณรงค์ภายในชุมชน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอก โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง พร้อมทั้งฝากสื่อความรู้ให้กับน้อง ๆ และคุณครู นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถึงจัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด

โดยจัดการแข่งขันให้กับกลุ่มเป้าหมายและน้อง ๆ ที่สนใจด้านกีฬา ใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมมากกว่าการใช้เวลาว่างไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและกัญชา ทั้งนี้ยังฝากให้สถาบันครอบครัวตระหนักรู้ถึงโทษภัยกัญชา และเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น

หลายโรงเรียนนำเสนอโครงการที่ใช้รณรงค์เพื่อป้องกันภัยจากกัญชา

หลายโรงเรียนนำเสนอโครงการที่ใช้รณรงค์เพื่อป้องกันภัยจากกัญชา

หลายโรงเรียนนำเสนอโครงการที่ใช้รณรงค์เพื่อป้องกันภัยจากกัญชา

เราไม่สามารถห้ามคนขายกัญชาได้ แต่เราสามารถสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนได้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ. นนทบุรี พบกับปัญหานักเรียนไม่มีความรู้เรื่องการใช้กัญชา ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นำไปใช้ในทางที่ผิด แล้วยังมีการจำหน่ายกัญชาบริเวณโรงเรียนอีกด้วย

ตั้งแต่เปิดเสรีกัญชาทำให้มีสถิติการใช้กัญชาภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น แกนนำนักเรียนจึงจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมฟุตบอลต้านยาเสพติด โดยจะจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน และให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

หลังจากจัดกิจกรรมพบว่า เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรง และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผลที่ได้จากการทำโครงการคือ อยากให้นักเรียน คุณครู และชุมชนโดยรอบมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของกัญชามากขึ้น

พวกเราหวังว่ากิจกรรมที่พวกเราทำไปทั้งหมดจะเป็นระบอกเสียงเล็ก ๆ ให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านออกกฎหมายข้อยกเว้นเรื่องกัญชาและสารเสพติด ให้เคร่งครัดมากขึ้น

จากความคาดหวังของโรงเรียนทั้ง 3 จังหวัด จะเห็นได้ว่า มีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน การทบทวนและปรับกฎหมายให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์เท่านั้น เพื่อให้โรงเรียน ชุมชน และประเทศกลับมาเป็นสังคมที่สงบสุข ไร้แหล่งมั่วสุม ไร้อาชญากรรม ที่มีเหตุมาการใช้สารเสพติด

ด้านสสส. เชื่อมั่นว่า นักเรียนจะมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน สารเสพติดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกัญชา กระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า หรือสารเสพติดอื่น ๆ โดยข้อเสนอที่มาจากความต้องการของแต่ละโรงเรียนในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทางผู้ใหญ่ เพื่อสะท้อนไปยังผู้กำหนดทิศทางการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดกัญชาและสารเสพติด และขยายกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ

อ่านข่าวอื่นๆ

โยก 4 นายตำรวจ รักษาการ ผกก.- สว.กก. 2 บก.ทล.

ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสดกีฬา “เอเชียนเกมส์ 2022” (ครั้งที่ 19) เช็กโปรแกรมแข่ง ทีมชาติไทย ที่นี่!

"พิธา" ติดอันดับ 100 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต นิตยสารไทม์

นายกฯ ยืนยัน "แค่ทางเลือก" ไม่บังคับจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง