ไทม์ไลน์ พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 คาดแล้วเสร็จ เม.ย.ปีหน้า

การเมือง
20 ก.ย. 66
10:16
17,964
Logo Thai PBS
ไทม์ไลน์ พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 คาดแล้วเสร็จ เม.ย.ปีหน้า
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ไทม์ไลน์ การเสนอร่างกฎหมายงบประมาณปี 2567 คาดแล้วเสร็จ เม.ย.2567 พร้อมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

วันนี้ (20 ก.ย.2566) คาดการณ์ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง ร่างกฎหมายงบประมาณปี 2567 เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2566 จากนั้นในช่วงระยะเดือน ก.ย.ไปจนถึงวันที่ 6 ต.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายจัดทำงบประมาณปี 2567

โดยให้หน่วยงานรับงบประมาณไปดำเนินการในรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอ ครม. อนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำขอ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 3 ต.ค.นี้

ส่วนรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมกับการรับฟังความเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ก่อนที่จะเสนอรายละเอียดคำขอดำเนินการก่อนวันที่ 6 ต.ค.นี้

และให้คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการพิจารณาทบทวนให้ความเห็นชอบขอบเขตเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดและข้อเสนองบประมาณรายจ่าย บูรณาการส่งให้สำนักงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณในวันที่ 6 ต.ค.นี้หน่วยรับงบประมาณจะต้องส่งคำของบประมาณปี 2567 จากนั้นในวันที่ 14 พ.ย.  ครม. ให้ความเห็นชอบในรายละเอียดงบประมาณปี 2567 พร้อมแนวทางการปรับปรุง

วันที่ 21 พ.ย. ครม. จะให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและมอบหมายให้สำนักงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 22 ถึง 28 พ.ย.

วันที่ 12 ธ.ค. ครม. จะรับทราบผลการรับฟังความเห็นและเห็นชอบข้อเสนอต่อร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และมอบให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์

โดยในวันที่ 26 ธ.ค.คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 ส่งสภาผู้แทนราษฎร

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณในวาระที่หนึ่งระหว่างวันที่ 3- 4 ม.ค.2567 และเปิดให้มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 และ ในวันที่ 3- 4 เม.ย.2567

เมื่อสภาผู้แทน ราษฎรพิจารณาแล้วเสร็จจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่ 9-10 เม.ย. ก่อนที่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ในวันที่ 17 เม.ย.2567

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านข่าวอื่นๆ : 

กกต.-คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ถอดบทเรียนเลือกตั้ง 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง