ครม.เคาะพักหนี้เกษตรกรรายย่อย 2.7 ล้านคน เริ่ม 1 ต.ค.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.เคาะพักหนี้เกษตรกรรายย่อย 2.7 ล้านคน เริ่ม 1 ต.ค.นี้

เศรษฐกิจ
26 ก.ย. 66
15:19
7,647
Logo Thai PBS
ครม.เคาะพักหนี้เกษตรกรรายย่อย 2.7 ล้านคน เริ่ม 1 ต.ค.นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 ให้กับเกษตรกรรายย่อย 2.7 ล้านคน

วันนี้ (26 ก.ย.2566) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาลระยะที่ 1 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าว ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดมาตรการ ดังนี้

1. มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล โดยเกษตรกรลูกค้ารายย่อย ธ.ก.ส. จำนวน 2.698 ล้านคน ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 ก.ย.2566 ไม่เกิน 300,000 บาท และมีสถานะเป็นหนี้ปกติและ/หรือเป็นหนี้ค้างชำระ (หนี้ 0-3 เดือน และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLs) ได้รับสิทธิ์ในการพักชำระหนี้ระยะแรกดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2567

เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ต้องการรับสิทธิ สามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 31 ม.ค.2567 สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPLs จะสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้ เมื่อได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส.แล้ว

2. การพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวภายใต้หลักการ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. ร่วมกับส่วนงานราชการและหน่วยงานภายนอกจัดอบรมเกษตรกร คู่ขนานกับมาตรการพักชำระหนี้ เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรนำเงินไปลงทุน ปรับเปลี่ยน หรือขยายการประกอบอาชีพ มีความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อ่านข่าวอื่นๆ

ครม.ต่ออายุราชการปลัดทส.อีก 1 ปี "อรรถพล" นั่งบิ๊กอุทยานฯ

นโยบายเศรษฐกิจ “ติดหนี้” เมื่อรัฐบาลก้าวไม่พ้นประชานิยม

วิจัยพบ “พักหนี้” ไม่ช่วยแก้หนี้เกษตรกร แถมยังทำลาย “วินัยการเงิน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง