คลัง สั่งตั้งคณะกรรมการสอบปมลอบตัด "ไม้พะยูง" ในที่ราชพัสดุ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คลัง สั่งตั้งคณะกรรมการสอบปมลอบตัด "ไม้พะยูง" ในที่ราชพัสดุ

สังคม
3 ต.ค. 66
09:42
321
Logo Thai PBS
คลัง สั่งตั้งคณะกรรมการสอบปมลอบตัด "ไม้พะยูง" ในที่ราชพัสดุ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กระทรวงการคลัง ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ราชพัสดุ พร้อมกำชับแนวทางปฏิบัติเรื่องการห้ามตัดไม้มีค่า

วันนี้ (3 ต.ค.2566) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวถึงกรณีการนำเสนอข่าวการลักลอบตัดไม้พะยูงในสถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.กาฬสินธุ์ และมีการขนย้ายไม้พะยูงในส่วนที่เหลือจากการลักลอบตัดมาเก็บไว้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอิตื้อ ต่อมาไม้ดังกล่าวสูญหายไป และกรณีการตัดไม้พะยูงในเขตโรงเรียนคำไฮวิทยา รวมถึงภาพข่าวหลักฐานการเจาะต้นไม้พะยูงในโรงเรียนโคกกลางเหนือ

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า กระทรวงการคลัง สั่งการและเร่งรัดให้กรมธนารักษ์ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบข้อมูลไม้พะยูงที่อยู่ในที่ราชพัสดุทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมสืบสวนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงแรกที่ปรากฏเป็นข่าว โดยให้สืบในทางลับ และลงพื้นที่เพื่อจัดการแก้ไขปัญหา รวมถึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีนางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เป็นประธาน เพื่อเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้ประชุมทางไกลออนไลน์กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ สั่งกำชับแนวทางสำหรับวิธีปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการห้ามตัดไม้มีค่าในที่ราชพัสดุ รวมถึงห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินราคาด้วย โดยต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบดูแลเท่านั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายของกรมธนารักษ์ เรื่อง การตัดไม้ในที่ราชพัสดุ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและป้องกันปัญหาการตัดไม้มีค่าในที่ราชพัสดุ จึงได้มอบนโยบายและสั่งการให้กรมธนารักษ์ ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลไม้มีค่าในที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้กรมธนารักษ์ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มีข้อมูล ข้อเท็จจริง สำหรับเป็นแนวทางตรวจสอบให้ส่วนราชการในพื้นที่ สอดส่องดูแลไม้มีค่าในที่ราชพัสดุอย่างยั่งยืนต่อไป

ก่อนหน้านี้กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือเวียนที่ กค 0305/ว20 ลงวันที่ 1 ก.พ.2560 เรื่องการตัดไม้ในที่ราชพัสดุ โดยให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุดำเนินการได้เท่าที่จำเป็น เช่น กีดขวางการใช้พื้นที่เพื่อปลูกสร้างอาคาร กีดขวางสายไฟฟ้า ต้นไม้อาจโค่นล้มเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ ที่ให้ทุกหน่วยงานอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้ในเขตพื้นที่ราชพัสดุ หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ ยกเว้นกณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่มิอาจหลักเลี่ยงได้ โดยให้ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง