ผบ.ตร. ส่งสารวันตำรวจ 2566 ขอตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริต ยึดประโยชน์ ปชช.-ชาติ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผบ.ตร. ส่งสารวันตำรวจ 2566 ขอตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริต ยึดประโยชน์ ปชช.-ชาติ

สังคม
17 ต.ค. 66
06:47
872
Logo Thai PBS
ผบ.ตร. ส่งสารวันตำรวจ 2566 ขอตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริต ยึดประโยชน์ ปชช.-ชาติ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ผบ.ตร. ส่งสารเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 ขอให้ข้าราชการตำรวจ ระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติ ตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นหลักพื้นฐาน ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก

วันนี้ (17 ต.ค.2566) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่สาร เนื่องในวันตำรวจ พ.ศ.2566 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 ต.ค.66 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีใจความว่า

เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รัก เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใยมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัวด้วยความจริงใจ

“วันตำรวจ” เป็นวันสำคัญยิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกนาย ควรได้หวนระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติ ทั้งการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการอำนวยความผาสุก และความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าราชการตำรวจทุกนายต่างได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนเพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุข แม้บางครั้งต้องเสี่ยงกับภยันตรายจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็มิได้ย่อท้อเกรงกลัว ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจมืออาชีพ ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจ ที่แน่วแน่ สำนึกในหน้าที่ ตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นหลักพื้นฐาน ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ รวมทั้งเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ เป็นองค์กร ปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้เพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดปลอดภัย จากภยันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

5 เรื่องน่ารู้ “วันตำรวจ” 17 ตุลาคม 163 ปีเปลี่ยนผ่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง