ครม.เคาะ "วันหยุดปีใหม่ 4 วัน" 29 ธ.ค.66-1 ม.ค.67

สังคม
24 ต.ค. 66
11:46
237,856
Logo Thai PBS
ครม.เคาะ "วันหยุดปีใหม่ 4 วัน" 29 ธ.ค.66-1 ม.ค.67
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.เคาะวันหยุดปีใหม่ 4 วัน เริ่มวันที่ 29 ธ.ค.66 - 1 ม.ค.67 โดยโยกจากวันที่ 2 ม.ค.67 มาหยุดในวันที่ 29 ธ.ค.66

วันนี้ (24 ต.ค.2566) นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาวันหยุดในช่วงปีใหม่ ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติให้หยุดติดต่อกัน 4 วัน โดยโยกจากวันที่ 2 ม.ค.2567 มาหยุดในวันที่ 29 ธ.ค.2566 หรือเริ่มหยุดปีใหม่ในวันที่ 29 ธ.ค.2566-1 ม.ค.2567 ทำให้มีวันหยุดยาว 4 วันเท่าเดิม

อ่านข่าว : 31 ต.ค. กับ 31 เรื่องน่ารู้ของ "วันฮาโลวีน"

วันหยุดปีใหม่

วันหยุดปีใหม่

วันหยุดปีใหม่

ขณะที่นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มติ ครม.ดังกล่าวเป็นการเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ประจำปี 2566 จากวันอังคารที่ 2ม.ค.2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธ.ค.2566 รวมทั้งยังเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 จำนวน 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค.2567 และรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2567 จำนวน 20 วัน

อ่านข่าว : ฮาโลวีนทั้งชีวิต "หมอนิติเวช" อาชีพพูดแทนคนตาย

สำเนาหนังสือการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2566

สำเนาหนังสือการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2566

สำเนาหนังสือการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2566


ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธปท. และโรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไป

อ่านข่าว : ฮาโลวีน เที่ยว “เกาะผี” อช.หมู่เกาะลันตา

วันหยุดราชการปี 2567

วันหยุดราชการปี 2567

วันหยุดราชการปี 2567


สำหรับการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของการเดินทาง บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

วันหยุดพฤศจิกายน 2566 : ไร้วันหยุดแต่ยังสนุกกับลอยกระทง

วันหยุดธันวาคม 2566 : ลาให้ถูกได้วันหยุดเพิ่ม ส่งท้ายปีกระต่ายต้อนรับปีมะโรง 2567

เช็กวันหยุดทั้งปี 2566

One Day Trip นั่ง "รถไฟลอยน้ำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" ปี 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง