เปิดรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย 313 นายพลสีกากี ระดับ รอง ผบ.ตร. - ผบก. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย 313 นายพลสีกากี ระดับ รอง ผบ.ตร. - ผบก.

การเมือง
14 พ.ย. 66
07:04
16,200
Logo Thai PBS
เปิดรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย 313 นายพลสีกากี ระดับ รอง ผบ.ตร. - ผบก.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพลสีกากี 313 ราย และ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศชั้นนายพลให้ข้าราชการตำรวจอีก 114 ราย

วันที่ 13 พ.ย.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 313 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตรวจสอบรายชื่อ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

ขณะเดียวกันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจำนวน 114 ราย

โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เช็ครายชื่อ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง