ไฟเขียวค่าตอบแทนพิเศษ "พิทักษ์ป่า" เดินลาดตระเวน 2-3 พันบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไฟเขียวค่าตอบแทนพิเศษ "พิทักษ์ป่า" เดินลาดตระเวน 2-3 พันบาท

สิ่งแวดล้อม
3 ม.ค. 67
12:41
1,781
Logo Thai PBS
ไฟเขียวค่าตอบแทนพิเศษ "พิทักษ์ป่า" เดินลาดตระเวน 2-3 พันบาท
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมบัญชีกลาง ไฟเขียวค่าตอบแทนพิเศษ "พิทักษ์ป่า" ที่เดินลาดตระเวนป่า 14 คืน 17 คืน และ 20 คืนต่อเดือน จะได้รับค่าตอบแทนลดหลั่น 2,000-3,000 บาทเริ่มม.ค.-ก.พ. เพื่อเป็นกำลังใจปกป้องป่าไม้ สัตว์ป่า

วันนี้ (3 ม.ค.2567) นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า ถือเป็นข่าวดีปีใหม่ 2567 หลังจากกรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปฏิบัติหน้าที่เดินลาดตระเวนแล้ว สำหรับผู้ปฏิบัติงานลาดตระเวนไม่น้อยกว่า 14 คืนต่อเดือน

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ตามที่กรมอุทยานฯ ได้ขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จากเงินอุทยานแห่งชาติ เพื่อปรับเปลี่ยนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ออกลาดตระเวน เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ จากการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท วันละไม่เกิน 4 ชม.

แต่เนื่องจากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าจะต้องปฏิบัติงานลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางวันถึงกลางคืน จึงได้กำหนดอัตราค่าตอนแทนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานลาดตระเวนจริง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิทักษ์ป่าและครอบครัว จึงได้ขออนุมัติกรมบัญชีกลางในการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษจากเงินอุทยานแห่งชาติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนได้ตามข้อตกลง

โดยกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กรมอุทยานฯ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษจากเงินอุทยานแห่งชาติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนได้ตามที่ขอทำความตกลง ดังนี้

  • ปฏิบัติงานลาดตระเวนไม่น้อยกว่า 14 คืนต่อเดือน ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตรา 2,000 บาทต่อเดือน
  • ปฏิบัติงานลาดตระเวนไม่น้อยกว่า 17 คืนต่อเดือน ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตรา 2,500 บาทต่อเดือน
  • ปฏิบัติงานลาดตระเวนไม่น้อยกว่า 20 คืนต่อเดือน ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ สำหรับการปฏิบัติงานลาดตระเวนไม่ถึง 14 คืนต่อเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในเดือนนั้น

สำหรับการค่าจ่ายตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า จะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ.นี้ และหลังจากนี้จะได้มีหนังสือแจ้งแผนการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากเงินอุทยานแห่งชาติต่อไป

เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนป่า 14 คืน 17 คืน และ 20 คืนต่อเดือนจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษลดหลั่นตั้งแต่ 2,000-3,000 บาทเริ่มตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.พ.เป็นต้นไป เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและการป้องกันรักษาป่าไม้ สัตว์ป่า

อ่านข่าว ปีใหม่เที่ยวอุทยานฯ 800,000 คน "เขาใหญ่" ครองแชมป์ยอดฮิต

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ

ก่อนหน้านี้ กรมอุทยานฯ มีมติปรับขึ้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแบบขั้นบันได ระหว่างรอสำนักงบฯ อนุมัติงบประมาณ โดยอายุงานต่ำกว่า 5 ปี ได้ 9,500 บาท อายุงาน 5-15 ปีได้ 10,000 บาทและมากกว่า 15 ปี 11,000 บาท ดังนี้ 

  • เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี จะได้รับค่าตอบแทน จำนวน 9,500 บาท/เดือน มีจำนวน 5,941 อัตรา รวมเป็นเงิน 451 ล้านบาท
  • เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอายุอายุงาน 5-15 ปี ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาท/เดือน มีจำนวน 3,084 อัตรา รวมเป็นเงิน 246 ล้านบาท
  • เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอายุงานมากกว่า 15 ปี ได้รับค่าตอบแทน 11,000 บาท/เดือน มีจำนวน 442 อัตรา รวมเป็นเงิน 38 ล้านบาท

อ่านข่าว

 มติขึ้นเงินเดือน "พิทักษ์ป่า" 1.1 หมื่นบาทตามอายุงานแบบขั้นบันได

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง