"ราชทัณฑ์" หวั่นตีตรานักโทษ ไม่ใช้ น.ช.กับ "ทักษิณ ชินวัตร"

การเมือง
16 ม.ค. 67
11:33
1,473
Logo Thai PBS
"ราชทัณฑ์" หวั่นตีตรานักโทษ ไม่ใช้ น.ช.กับ "ทักษิณ ชินวัตร"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมราชทัณฑ์หวั่นละเมิดสิทธิมุษยชนนักโทษเด็ดขาด ไม่ใช้คำนำหน้า น.ช.หากเปิดชื่อสู่สาธารณชน ย้ำไม่เลือกปฏิบัติ "ทักษิณ ชินวัตร"

วันนี้ (16 ม.ค.2567) กรมราชทัณฑ์ชี้แจงการใช้คำนำหน้าชื่อผู้ต้องขัง หลังมีกระแสข่าวว่าให้อภิสิทธิ์ดูแลผู้ต้องขัง 2 มาตราฐาน ไม่ใช้คำนำหน้าชื่อว่า น.ช. กับนายทักษิณ ชินวัตร โดยระบุว่า ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

การใช้คำนำหน้าชื่อว่า นักโทษเด็ดขาดชาย (น.ช.) หรือนักโทษเด็ดขาดหญิง (น.ญ.) เป็นเพียงถ้อยคำที่ใช้แบ่งประเภทของนักโทษเด็ดขาด โดยใช้เพศเป็นเกณฑ์กำหนดเท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

การใช้คำนำหน้าชื่อเหล่านี้จะใช้ในงานราชทัณฑ์ขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ-ทัณฑสถานเท่านั้น

แต่หากต้องเปิดเผยชื่อ-นามสกุลออกสู่สาธารณชน จะไม่ใช้คำนำหน้าชื่อด้วย น.ช. หรือ น.ญ. เพื่อบ่งบอกสถานะความเป็นผู้ต้องขัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในการคืนคนดีสู่สังคม กระทบต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงอาจทำให้เป็นการตีตราผู้ต้องขังไปตลอด

กรมราชทัณฑ์ ยังยืนยันว่า ไม่ได้เลือกปฏิบัติใช้คำนำหน้าชื่อว่า นาย เฉพาะกับนายทักษิณเท่านั้น ที่ผ่านมาหากต้องเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของผู้ต้องขังคนอื่นๆ ออกสู่สาธารณชน จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า นาย นาง หรือ นางสาว เช่นเดียวกันกับการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์เมื่อออกไปรักษาโรงพยาบาลภายนอก รวมถึงระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก็จะใช้คำนำหน้าชื่อเป็นนาย นาง หรือ นางสาว เช่นเดียวกัน

อ่านข่าวอื่นๆ

“ละเมิดสิทธิคนป่วย” ชั้น 14 หรือ “นักโทษวีไอพี” ละเมิดสิทธิคนไทย

"ทวี" ยันคดี "หมูเถื่อน" ไม่มีมวยล้มต้มคนดู สาวถึงใครให้เรียกสอบ

"เฉลิมชัย" แถลงปมมีชื่อพัวพัน "หมูเถื่อน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง