อสส.ขอ ตร.คุ้มครอง "อธิบดีอัยการ" ถูกผู้ต้องหาคดีมินนี่คุกคาม

อาชญากรรม
19 ก.พ. 67
12:01
811
Logo Thai PBS
อสส.ขอ ตร.คุ้มครอง "อธิบดีอัยการ" ถูกผู้ต้องหาคดีมินนี่คุกคาม
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
อัยการสูงสุด มีหนังสือถึง ผบ.ตร.กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยอธิบดีอัยการ และอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 ถูกคุกคามหลังให้คำแนะนำสืบสวนสอบสวนคดีเว็บพนันมินนี่

วันนี้ (19 ก.พ.2567) สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงข่าวกรณีมีหนังสือแจ้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอให้กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน และอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 ซึ่งถูกคุกคาม เนื่องจากการเข้าไปให้คำแนะนำสืบสวนสอบสวนคดีเว็บพนันมินนี่

ตามที่อัยการสูงสุด มีคำสั่งมอบหมายให้นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน และนายสุริยน ประภาสะวัต อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 เข้าให้คำแนะนำปรึกษาในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่ 468 / 2566 ของ สน.ทุ่งมหาเมฆ คดีระหว่าง พ.ต.ท.มนต์ชัย บุญเลิศ ผู้กล่าวหานายณัฐวัตร พิมพ์สวัสดิ์ ผู้ต้องหาที่ 1 กับพวก ตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ ต่อมาได้โอนให้กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 เป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวน โดยรับไว้เป็นคดีอาญาที่ 724 / 2566 โดยให้นายกุลธนิต และนายสุริยน เข้าทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.2566 เป็นต้นไป

การมอบหมายดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีสำคัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน มีผู้ร่วมกระทำความผิดเป็นเครือข่ายจำนวนมาก เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนในคดีอาญา ซึ่งดำเนินคดีโดยรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมอบหมายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2563 ข้อ 9 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17

ต่อมา พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิสมัย กับพวกรวม 8 คน ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวได้ร้องเรียนการทำหน้าที่ของนายกุลธนิต และนายสุริยน ต่ออัยการสูงสุด พร้อมกับแนบเอกสารภาพถ่ายที่ปรากฏภาพของทั้งคู่ขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าว โดยภาพดังกล่าวมีลักษณะเป็นการติดตามและแอบถ่าย โดยผู้ถูกถ่ายภาพไม่ยินยอมและไม่รู้ตัว เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ในเชิงการคุกคามข่มขู่

นายกุลธนิต และนายสุริยน ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนแล้วพบว่า ตามหนังสือร้องเรียนของผู้ต้องหาทั้งแปด เบื้องต้นจากการตรวจสอบของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน มีหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่าผู้ที่ติดตามแอบถ่ายดังกล่าว และผู้ต้องหาทั้ง 8 ที่ร้องเรียน ซึ่งถูกสอบสวนดำเนินคดีนี้ ปัจจุบันยังคงรับราชการเป็นตำรวจอยู่ การกระทำของผู้ต้องหามีลักษณะเป็นการข่มขู่ ติดตามชีวิตส่วนตัว และอาจไม่ปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว โดยสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถหามาตรการที่รองรับความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวได้ มีความประสงค์ขอพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะพนักงานสอบสวนชั่วคราว จนกว่าสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ตนเองได้

อัยการสูงสุด พิจารณาหนังสือนายกุลธนิต และนายสุริยนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสองถูกคุกคามข่มขู่ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาในการสืบสวนสอบสวนในคดีที่อัยการสูงสุดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จริง จึงได้สั่งการ ดังนี้

1.ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่นายกุลธนิต และนายสุริยน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ จนกว่าความเสี่ยง
ที่จะเกิดภยันตรายต่อชีวิตร่างกายของตนเองและบุคคลในครอบครัวหมดไป

2.แจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้มีมาตรการป้องกันคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว และพิจารณาไม่ให้ผู้ต้องหา ผู้ร้องเรียนทั้งแปดที่ยังคงรับราชการเป็นตำรวจ มีพฤติการณ์กระทำในเชิงคุกคามข่มขู่พนักงานอัยการที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ และขัดขวางกระบวนการสืบสวนสอบสวน

3.อนุญาตให้นายกุลธนิตและนายสุริยน หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ไว้ก่อนชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่อัยการสูงสุดอนุญาตเป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 เสร็จแล้ว

4.หากเห็นว่าพฤติการณ์การกระทำในเชิงคุกคามข่มขู่สิ้นสุดลงและพนักงานอัยการที่ปฏิบัติหน้าที่เห็นว่ามีความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินแล้ว ให้กราบเรียนอัยการสูงสุดเพื่อโปรดทราบและแจ้งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

5.แจ้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่า จากการกระทำดังกล่าวมีบุคคลใดได้กระทำความผิดอาญาหรือไม่ หากพบการกระทำความผิดให้มีการดำเนินคดีและรายงานผลคดีให้อัยการสูงสุดทราบด้วย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง