ลงทะเบียน "หนี้นอกระบบ" แล้ว 1.45 แสนคน หนี้รวม 1 หมื่นล้าน

สังคม
21 ก.พ. 67
17:26
271
Logo Thai PBS
ลงทะเบียน "หนี้นอกระบบ" แล้ว 1.45 แสนคน หนี้รวม 1 หมื่นล้าน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
83 วัน ประชาชนลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้ว 1.45 แสนคน มูลหนี้รวมกว่า 10,476 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 16,123 คน มูลหนี้ลดลง 741 ล้านบาท เหลือ 8 วันสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียน 29 ก.พ.นี้

วันนี้ (21 ก.พ.2567) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วันที่ 83 ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รายงานว่า ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 145,561 ราย มูลหนี้รวม 10,476 ล้านบาท เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 121,149 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 24,412 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 116,571 ราย

5 จังหวัดลงทะเบียนมากสุด

ส่วนจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ผู้ลงทะเบียน 11,193 ราย เจ้าหนี้ 8,432 ราย มูลหนี้ 933.360 ล้านบาท, นครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,874 ราย เจ้าหนี้ 5,566 ราย มูลหนี้ 402.583 ล้านบาท, สงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,384 ราย เจ้าหนี้ 4,382 ราย มูลหนี้ 355.654 ล้านบาท, นครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 5,047 ราย เจ้าหนี้ 4,174 ราย มูลหนี้ 441.150 ล้านบาท และสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 4,004 ราย เจ้าหนี้ 2,934 ราย มูลหนี้ 372.349 ล้านบาท

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 241 ราย เจ้าหนี้ 242 ราย มูลหนี้ 14.795 ล้านบาท, ระนอง มีผู้ลงทะเบียน 344 ราย เจ้าหนี้ 264 ราย มูลหนี้ 23.883 ล้านบาท, สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 389 ราย เจ้าหนี้ 303 ราย มูลหนี้ 15.308 ล้านบาท, ตราด มีผู้ลงทะเบียน 464 ราย เจ้าหนี้ 345 ราย มูลหนี้ 20.509 ล้านบาท และ สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 468 ราย เจ้าหนี้ 379 ราย มูลหนี้ 26.552 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 25,803 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 16,123 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 2,352.821 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,611.773 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 741.047 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด คือ นครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,287 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 435 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 277.915 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 45.334 ล้านบาท

ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ 283 คดี

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือ และไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหนี้และลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่แล้ว 283 คดี ใน 37 จังหวัด

ทั้งนี้ ยังเหลือเวลาอีก 8 วันที่พี่น้องประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 ก.พ.นี้ เพื่อนำผู้ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยมีเป้าหมายจะทำให้ครบ 100%

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทุกคนที่เป็นหนี้นอกระบบ ลงทะเบียนให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง On-site ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง