สมาคมวอลเลย์บอลฯ เรียกนักตบชาย-หญิง เก็บตัวสู้ศึกนานาชาติ

กีฬา
27 ก.พ. 67
11:54
202
Logo Thai PBS
สมาคมวอลเลย์บอลฯ เรียกนักตบชาย-หญิง เก็บตัวสู้ศึกนานาชาติ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศเรียกตัวนักตบชาย-หญิง เข้าเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมแข่งขับระดับนานาชาติ ปี 2567 เป็นหญิง 25 ชาย ชาย 24 คน โดยให้รายงานตัว 1 มี.ค.และ 4 มี.ค.นี้

วันนี้ (27 ก.พ.2567) สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศเรียกตัวนักวอลเลย์บอลชายและหญิง เข้าเก็บตัวเพื่อแข่งขันในศึกนานาชาติปี 2567 ดังนี้

ทีมหญิงประกอบด้วย
กนกพร แสงทอง
พรพรรณ เกิดปราชญ์
ณัฏฐณิชา ใจแสน
จิดาภา นาหัวหนอง
สุพัตรา ไพโรจน์
ปิยะนุช แป้นน้อย


วิรัลยุพา อินจันทร์
ดลพร สินโพธ์
ชัชชุอร โมกศรี
อัจฉราพร คงยศ
ธนัชชา สุขสด
พิมพิชยา ก๊กรัมย์
วิภาวี ศรีทอง
ดาริน ปิ่นสุวรรณ
วริศรา สีทาเลิศ
สิริวัลย์ ดีแก้ว
กัตติกา แก้วพิน
ศศิภาพร จันทวิสูตร
วารุณี การรัมย์
ฑิชากร บุญเลิศ
จรัสพร บรรดาศักดิ์
กัญญารัตน์ ขุนเมือง
ทัดดาว นึกแจ้ง
หัตถยา บำรุงสุข
วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์

นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพ ในวันที่ 1 มี.ค.2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 08.00 น. ส่วนนักกีฬาที่ติดภาระกิจแข่งขันต่างประเทศ หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันจะเข้ารายงานตัวในภายหลัง

ส่วนนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย มีรายชื่อดังนี้
ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์
ศิวดล สันหาธรรม
อนุตร พรมจันทร์
สุวิทย์ มหาสิริโยธิน
ปัญญา บุตรสัมฤทธิ์
อมรเทพ คนหาญ
ประเสริฐ ปิ่นแก้ว
ชยุตม์ คงเรือง
ชุติพงศ์ ม่วงเก่า
บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร
ธนภัทร์ เจริญสุข
อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
จักกริช ถนอมน้อย


กฤษฎา นิลไสว
ชัยวัฒน์ ถุงคำ
อนุชิต ภักดีแก้ว
เทพทัต อรรถสาร
ธนทัต ทวีรัตน์
มาวิน มณีวงษ์
นภาเดช พินิจดี
ธนบดี พลเสนา
นครินทร์ อินธนู
ศุภกร เจนไธสง
สุทธิพงษ์ ดรหลักคำ

ทั้งหมดจะเข้ารายงานตัวในวันที่ 4 มี.ค.2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง