ผบ.ทบ.ถกผู้นำหน่วย แนะปรับตัว-โครงสร้างกองทัพ รับมือโลกเปลี่ยน

การเมือง
12 มี.ค. 67
12:00
778
Logo Thai PBS
ผบ.ทบ.ถกผู้นำหน่วย แนะปรับตัว-โครงสร้างกองทัพ รับมือโลกเปลี่ยน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ผบ.ทบ.เปิดประชุมวิชาการ “อนาคตกองทัพบก ปี 80” หวังกำลังพลยุคใหม่ ระดมความคิด รับบริบท “การเมืองโลก-เศรษฐกิจ-สังคม” กำหนดโครงสร้าง จัดหน่วยรบใหม่ รับภัยคุกคามความขัดแย้ง

วันนี้ (12 มี.ค.2567) พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ เพื่อร่วมกำหนดอนาคตกองทัพบกในปี 2580 (RTA 5.0 Conference) โดยผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อยขึ้นไปทั่วประเทศเข้าร่วม

พล.อ.เจริญชัย กล่าวตอนหนึ่งว่า ทุกคนถือว่าเป็นตัวแทนคนยุคปัจจุบัน ที่จะต้องเติบโตนำพากองทัพไปสู่อนาคตอันใกล้นี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า จากบริบทสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบัน ที่มีการขยายของประเทศมหาอำนาจ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การทหาร ทรัพยากรและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดปัญหาในเชิงภูมิศาสตร์

นอกจากนี้มีปัญหากระทบความมั่นคงภายใน เช่น ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองอาชญากรข้ามชาติ การสู้รบในประเทศเพื่อนบ้าน ที่กระทบต่อความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

พล.อ.เจริญชัย กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งโลก ทำให้หลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนมุมมอง ต่อการพัฒนากองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้าง การจัดหน่วยกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนเป็นหลักประกัน ในการตอบสนองภัยคุกคามในรูปแบบความขัดแย้ง

กองทัพบกในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคง ซึ่งมีภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนโครงสร้างการจัดหน่วย ภารกิจและเก็บความสามารถให้สอดคล้องสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเดียว

ผบ.ทบ.กล่าวว่า ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ แม้ว่าเรามีอยู่แล้วนั้น ได้มีการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางกรมยุทธการทหารบกเห็นว่า รูปแบบเปลี่ยนแปลงไป สมควรที่จะให้กำลังพลในยุคปัจจุบัน ได้รับรู้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการคิดทำ เพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างสูงสุด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กำลังพลจะได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมนำความรู้ ไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนากองทัพบก ให้เป็นกองทัพบกที่ทันสมัย มีศักยภาพเป็นที่เชื่อมั่นแห่งประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำในภูมิภาคตามวิสัยทัศน์ของกองทัพบกต่อไป

การจัดประชุมวันนี้มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ รมว.กลาโหม บรรยายพิเศษถึงสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบัน และนโยบายรัฐบาลในการปรับปรุงกองทัพ

นอกจากนี้มีการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกองทัพต่อบริบทความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตและการปรับตัวของกองทัพกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป”

วิทยากร ประกอบด้วย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ท.ธงชัย รอดย้อย รองเสนาธิการทหารบก และหัวหน้าคณะทำงานปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพบก และ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร

สำหรับจุดประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่า กองทัพบกต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่าน ไปสู่กองทัพบกในอนาคต เพื่อรองรับสถานการณ์ บริบทความมั่นคงที่ไม่แน่นอนสลับลับซับซ้อน รวมถึงบริบทด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดในการสร้างการมีส่วนร่วมของกำลังพลในการกำหนดอนาคตของกองทัพบก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง