ไฟเขียวขึ้นค่าจ้าง 400 บาท "โรงแรม 4 ดาว" - ลูกจ้าง 50 คน ใน 10 จังหวัด เริ่ม 13 เม.ย.นี้

เศรษฐกิจ
26 มี.ค. 67
16:07
15,346
Logo Thai PBS
ไฟเขียวขึ้นค่าจ้าง 400 บาท "โรงแรม 4 ดาว" - ลูกจ้าง 50 คน ใน 10 จังหวัด เริ่ม 13 เม.ย.นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ เห็นชอบปรับค่าจ้างขั้นต่ำรอบที่สอง 400 บาท ประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ใน 10 จังหวัด เริ่ม 13 เม.ย.นี้

วันนี้ (26 มี.ค.2567) คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม เพื่อใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 400 บาท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.นี้ นำร่องในเขตพื้นที่จังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่

(1) กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน และเขตวัฒนา
(2) จ.กระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
(3) จ.ชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา
(4) จ.เชียงใหม่ เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
(5) จ.ประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน
(6) จ.พังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก
(7) จ.ภูเก็ต (ทั้งจังหวัด)
(8) จ.ระยอง เฉพาะเขตตำบลบ้านเพ
(9) จ.สงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
(10) จ.สุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุย

อ่านข่าว : "พิพัฒน์" กางไทม์ไลน์ขึ้นค่าแรง 400 บาทรอบ 2 ช่วงสงกรานต์

เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ขณะที่ธุรกิจการให้บริการที่พักแรมมีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง และ 10 พื้นที่จังหวัดดังกล่าว เป็นพื้นที่จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง

อ่านข่าว :"โรงแรมหาดใหญ่" ค้านปรับค่าจ้างขั้นต่ำธุรกิจโรงแรม 400 บาท

คณะกรรมการค่าจ้างฯ จึงได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการค่าจ้างฯ ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้นายจ้าง/ลูกจ้าง สามารถประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างจะได้มีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม เพื่อนำไปสู่การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างด้วยความรอบคอบต่อไป

อ่านข่าวอื่น ๆ : 

ไม่พร้อมเปย์! ค่าครองชีพพุ่งก่อนไม่รอค่าแรง (ไม่)ดีเดย์ 1 มี.ค.

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง "เด็กใช้กระท่อม-กัญชา" เสี่ยงทำผิด

ครม.เคาะงบ 2,955 ล้านบาท เด็กม.1-3 "อิ่มกลางวัน"

เศรษฐกิจโลกฟื้น พลิกส่งออกไทยเติบโตต่อเนื่อง 2 เดือน 6.7%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง