เปิดงบฯ 70 ล้าน “นายกฯ-รองนายกฯ” เดินทางต่างประเทศ 26 รายการ

การเมือง
2 เม.ย. 67
16:25
1,298
Logo Thai PBS
เปิดงบฯ 70 ล้าน “นายกฯ-รองนายกฯ” เดินทางต่างประเทศ 26 รายการ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กมธ.งบประมาณ เผยงบประมาณรัฐบาล ที่นายกฯ-รองนายกฯ เดินทางปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ 26 รายการ ใช้งบกว่า 70 ล้านบาท

วันนี้ (2 เม.ย.2567) รายงานข่าวจากคณะกรรมาธิการงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างเดือน ต.ค.2566 ถึง เดือน ก.ย.2567 รวมงบประมาณ 70,651,200.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1.การเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน บรูไนดารุสซาลาม และสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-12 ต.ค.2566 งบประมาณ 971,297.08 บาท กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผู้ร่วมคณะ 17 คน

2.การประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่ 3 และการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-คณะรัฐมนตรีความร่วมมือ รัฐอ่าวอาหรับ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค.2566 งบประมาณ 2,362,503.04 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิก ผู้ร่วมคณะ 37 คน

3.การเยือนสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 30 ต.ค.2566 งบประมาณ 141,825.28 บาท กระชับความร่วมมือ ผู้ร่วมคณะ 17 คน

4.การเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-19 พ.ย.2566 งบประมาณ 5485715.37 บาท กระชับความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเขตเศรษฐกิจสมาชิกประเทศคู่เจรจา ผู้ร่วมคณะ 31 คน

5.การประชุมสุดยอดอาเชียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค.2566งบประมาณ 2,702,988.54 บาท กระชับความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์กับเขตเศรษฐกิจสมาชิกประเทศคู่เจรจา ผู้ร่วมคณะ 30 คน

6.การประชุมประจำปี World Economic Forum ณ สมาพันธรัฐสวิส เดือน ม.ค.2567 งบประมาณ 6,522,270.69 บาท การปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย ผู้ร่วมคณะ 46 คน

7.การเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เดือน ก.พ.2567 งบประมาณ1,855,600.00 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศ ผู้ร่วมคณะ 45 คน

8.การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ เครือรัฐออสเตรเลีย เดือน มี.ค.2567 งบประมาณ 5,307,000.00 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศ ผู้ร่วมคณะ 45 คน

9.การเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เดือน มี.ค.2567 งบประมาณ 5,574,000.00 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศ ผู้ร่วมคณะ 45 คน

10.การเยือนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดือน มี.ค.2567 งบประมาณ 1,690,600.00 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศ ผู้ร่วมคณะ 45 คน

11.การเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเดือน เม.ย.2567 งบประมาณ 5,456,300.00 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศ ผู้ร่วมคณะ 46 คน

12. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 44 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดือน เม.ย.2567 งบประมาณ 1,795,600.00 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้ร่วมคณะ 45 คน

13.การเยือนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) เดือน พ.ค.2567 งบประมาณ 1,666,000.00 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศ ผู้ร่วมคณะ 45 คน

14.การเยือนสาธารณรัฐอินเดีย เดือน พ.ค.2567 งบประมาณ 4,732,700.00 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศ ผู้ร่วมคณะ 46 คน

15.การประชุม Nikkei Forum ณ ญี่ปุ่น เดือน มิ.ย.2567 งบประมาณ 3,682,700.00 บาท กระชับความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ผู้ร่วมคณะ 45 คน

16.การเยือนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) เดือน ก.ค.2567 งบประมาณ 1,590,600,00 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศ ผู้ร่วมคณะ 45 คน

17.การเยือนสาธารณรัฐเกาหลี เดือน ส.ค.2567 งบประมาณ 2,752,700.00 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศ ผู้ร่วมคณะ 45 คน

18.การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 79 ณ สหรัฐอเมริกา เดือน ก.ย. 2567 งบประมาณ 5,665,300.00 บาท เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ผู้ร่วมคณะ 46 คน

19.การเยือนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (สาธารณรัฐสิงคโปร์) เดือน ก.ย.2567 งบประมาณ 1,790,000.00 บาท กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศ ผู้ร่วมคณะ 45 คน

ส่วนภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีดังนี้

20.กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในกรอบภารกิจที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลในภารกิจที่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในภูมิภาคยุโรป เดือน มี.ค.2567 งบประมาณ 1,967,000.00 บาท เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมคณะ 12 คน

21.กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในกรอบภารกิจที่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนนตรีที่กำกับดูแลในภูมิภาคตะวันออกกลาง เดือน เม.ย.2567 งบประมาณ 1,557,400 บาท เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมคณะ 12 คน

22.การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับบริหารราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือน มิ.ย.2567 งบประมาณ 1,136,900.00 บาท ส่งเสริมบทบาทของไทย ในเวทีระหว่างประเทศ ผู้ร่วมคณะ 12 คน

23.กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในกรอบภารกิจที่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนนตรีที่กำกับดูแลในภูมิภาคเอเชีย เดือน มิ.ย.2567 งบประมาณ 767,600.00 บาท เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมคณะ 12 คน

24.กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในกรอบภารกิจที่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในภูมิภาคเอเชีย เดือน ก.ค.2567 งบประมาณ 764,800.00 บาท เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมคณะ 12 คน

25.กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในกรอบภารกิจที่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในภูมิภาคยุโรป เดือน ส.ค.2567 งบประมาณ 1,947,000.00 บาท เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมคณะ 12 คน

26. กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในกรอบภารกิจที่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในภูมิภาคเอเชีย เดือน ก.ย.2567 งบประมาณ 764,800.00 บาท เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมคณะ 12 คน

อ่านข่าว : ดึงเวลา “ฝ่ายค้าน” กลับ 4 ชั่วโมง ศึกอภิปรายกระทบชิ่ง “ทักษิณ”

ครม.อนุมัติวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และ 9 เริ่ม 11-17 เม.ย.

จบข่าวลือ! "เศรษฐา" ยัน 314 เสียงยังพอ ไม่ดึงปชป.เข้าร่วม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง