"สงกรานต์" คึกคัก คาดคนแห่เที่ยวภาคกลาง-ประหยัดงบฯ

เศรษฐกิจ
5 เม.ย. 67
15:52
489
Logo Thai PBS
"สงกรานต์" คึกคัก คาดคนแห่เที่ยวภาคกลาง-ประหยัดงบฯ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ม.หอการค้าไทย ชี้สงกรานต์ปี 2567 คึกคักกว่าปี 2566 เหตุคนไทยท่องเที่ยวมากขึ้น มองสงกรานต์ soft power ไทย หนุนต่างชาติเที่ยวไทยคึกคัก คาดเงินสะพัด 1.4-2 แสนล้านบาท คนแห่เที่ยว ชลบุรี อยุธยา ระยอง สุโขทัย เชียงใหม่

 วันนี้ (5 เม.ย.2567) นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,280 ราย ระหว่างวันที่ 25-30 มี.ค.2567 พบว่า ปีนี้ประชาชน ตั้งใจจะไปเล่นน้ำสงกรานต์ 45.2 %

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยกิจกรรมที่นิยมมากที่สุดคือทำบุญ 66 % รองลงมาไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และไปเยี่ยมญาติ 42 % และไปเล่นน้ำสงกรานต์ 41.6 % สังสรรค์กินเลี้ยง 39.2 % ส่งผลให้ภาพรวมสงกรานต์ปี 2567 คึกคักกว่าปี 2566

คนวางแผนท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ยังระมัดระวังการใช้จ่าย วางแผนใช้เงินช่วงสงกรานต์ใกล้เคียงปีที่แล้ว เนื่องจากของแพงขึ้น ต้องการประหยัด มีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น และมีหนี้เพิ่มขึ้น
ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา

ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา

ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่จะไปเที่ยวแบบเช้า-เย็นกลับ ส่วนไปค้างแรมจะไปมากกว่า2 คน ซึ่งจะเน้นการเดินทางดโยรถยนต์ส่วนตัว รองลงมาเป็นเครื่องบิน รถบขส. รถตู้และรถไฟ ซึ่งจะออกเดินทาง 2 ช่วง คือ วันที่ 5 เม.ย. และวันที่ 12 เม.ย.

สำหรับการวางแผนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 51.2ยังคงไปเที่ยว /ทำกิจกรรมในจังหวัดที่ตนอยู่ รองลงมา คือ พักผ่อนอยู่บ้าน 26.0 % และไปเที่ยวในประเทศ 10.6 %

โดยที่มาของเงินที่ใช้ในเทศกาลสงกรานต์ ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือนรายได้ตามปกติ 54.8 % เงินออม 39.7 % และเงินกู้ 2.6 % กลุ่มตัวอย่างมองว่าบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ส่วนใหญ่มองว่าสนุกสนานเหมือนเดิม 67.6 % สนุกสนานมากกว่าเดิม 24.0 %

คน Gen Z มองว่าสงกรานต์ปีนี้มีความสนุกมากกว่า 24 % แต่ส่วนใหญ่มองว่ายังเหมือนเดิม และเงินที่นำมาใช้จ่ายยังคงเป็นเงินเดือน ขณะที่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์จะใช้เงินออม มีเพียง 0.4 % ที่ใช้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

จังหวัดที่คนนิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุดได้แก่ ภาคกลาง 40.2 % ได้แก่ ชลบุรี อยุธยา กาญจนบุรี และระยอง รองลงมาเป็น ภาคเหนือ เชียงใหม่ สุโขทัย ภาคตะวันออก เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น ภาคใต้ เช่น ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช และกรุงเทพฯ ปริมณฑล ซึ่งค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 6,425 บาทต่อคน แต่ก็มีบางส่วนที่เดินทางเที่ยวต่างประเทศ เช่น จีน เอเชีย ญี่ปุ่น เฉลี่ยค่าใช่จ่าย 40,129 บาทต่อคน

ประชาชนเข้าวัดก่อพระทรายในเทศกางสงกรานต์

ประชาชนเข้าวัดก่อพระทรายในเทศกางสงกรานต์

ประชาชนเข้าวัดก่อพระทรายในเทศกางสงกรานต์

ประชาชนขนทรายเข้าวัดก่อพระทราย

ประชาชนขนทรายเข้าวัดก่อพระทราย

ประชาชนขนทรายเข้าวัดก่อพระทราย

ทั้งนี้ ความกังวลในช่วงสงกรานต์ ส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการเดินทาง รองลงมาเป็น อุบติเหตุบนท้องถนนจากการเล่นน้ำสงกรานต์ และการจรจาที่ติดขัด และอาชญากรรมในช่วงสงกรานต์และขโมยขึ้นบ้าน รวมไปถึงกังวลเรื่องการสาดน้ำที่รุนแรง เป็นต้น

นายธนวรรธน์ กล่าวอีกว่า ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า เศรษฐกิจไทย (GDP) จะขยายตัว 2.01-2.50 % สะท้อนมุมมองความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยของประชาชนยังไม่ดี สวนทางกับความเห็นฝั่งเอกชนที่มองว่าสงกรานต์ปีนี้คึกคักกว่าปีที่แล้ว

นักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์

นักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์

นักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศ จะทำให้สงกรานต์ของไทยในปีนี้คึกคักมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเพณีสงกรานต์ของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และรัฐบาลสนับสนุนให้เป็น soft power ซึ่งจะทำให้สงกรานต์เป็นเทศกาลระดับโลก

โดยปีนี้ รัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดงานสงกรานต์นาน 21 วัน ซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ในไทยเพิ่มขึ้น คาดการณ์รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (21 วัน) เกือบ 70,000 ล้านบาท นักท่องเที่ยวเข้ามา 1,954,607 คน

นักท่องเที่ยวต่างชาติเล่นน้ำสงกรานต์ในไทย

นักท่องเที่ยวต่างชาติเล่นน้ำสงกรานต์ในไทย

นักท่องเที่ยวต่างชาติเล่นน้ำสงกรานต์ในไทย

และเฉพาะช่วง สงกรานต์ 5 วัน (12-16 เม.ย.) คาดมีรายได้ 11,802 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยว 465,383 คน เฉพาะเดือนเม.ย. มีนักท่องเที่ยวเข้าไทย 3,216,929 คน มีได้เข้าประเทศ 142,888 ล้านบาทใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 44,417บาท ดังนั้นเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีเงินสะพัด 1.4-2 แสนล้านบาท

ขณะที่ผลสำรวจภาคเอกชนต่อเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 พบว่ามีการจัดงานรื่นเริงช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มขึ้น 50.5 % และมองว่าบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์โดยรวมของประเทศคึกคักกว่าปี 2566 อยู่ที่ 45.9 %

 อ่านข่าวอื่นๆ:

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เงินสะพัด 4.2 หมื่นล้าน นักท่องเที่ยวแห่ใช้จ่าย

"สงกรานต์" นี้มีเงินใช้แน่ แบงก์สำรองเงินสดกว่าแสนล้านบาท

ราคาทองเช้านี้ ร่วงแรง 200 บาท แนะทำกำไรระยะสั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง