ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสด Bangkok Pride Festival 2024 ให้ชมทั่วโลก 1 มิ.ย. นี้

สังคม
28 พ.ค. 67
15:45
950
Logo Thai PBS
ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสด Bangkok Pride Festival 2024 ให้ชมทั่วโลก 1 มิ.ย. นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ไทยพีบีเอส จับมือ ภาคีฯ เปิดพื้นที่ “Public Forum” ต้อนรับ Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เตรียมพร้อมถ่ายทอดสด Bangkok Pride Festival 2024 ให้ชมทั่วโลก ทุกช่องทางออนไลน์ Thai PBS

The Active จากไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน Public Forum จับมือภาคีเครือข่าย ชวนคิดเรื่องการยอมรับมิติความหลากหลายในประเทศไทย เสนอแนวทางเสริมสร้างสมานฉันท์ พร้อมนับถอยหลังสู่เทศกาล Bangkok Pride Festival 2024 เตรียมพร้อมถ่ายทอดสดทั่วโลก 1 มิ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 67 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธาณะ หรือ The Active ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน องค์กรจากภาครัฐ และเอกชน จัดวงเสวนา Public Forum ในหัวข้อ “Pride Month” : ประตูบานแรกสังคมไทย เข้าใจความหลากหลาย เพื่อพูดคุยถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติของความหลากหลายทางเพศ หลังจากสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่อนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้

Bangkok Pride Festival 2024

Bangkok Pride Festival 2024

Bangkok Pride Festival 2024

ผศ.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานไพรด์ เป็นการต่อสู้ของคน ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกดทับทางสังคมแล้วลุกขึ้นมาแสดงตัวตน ใช้เสียงของตนเองให้สังคมมองเห็นพวกเขา ซึ่งงานวิจัยของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็สะท้อนว่า แม้ภาพรวมของสังคมที่มีต่อกลุ่ม LGBTQIAN+ มีแนวโน้มไปในทางบวกมากขึ้น แต่การเปิดรับความหลากหลายทางเพศ ยังเต็มไปด้วยอคติ ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเช่นชายหญิงตามเพศกำเนิด ดังนั้น นโยบายที่เกี่ยวข้องในเรื่องความหลากหลายทางเพศ จะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เยาวชนในโรงเรียน จะสร้างสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย และเข้าใจความเท่าเทียมทางเพศ จะมีวิธีการสื่อสาร ประเด็นนี้อย่างไร

ผศ.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู

ผศ.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู

ผศ.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู

ศ.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า ยังมีคนข้ามเพศจำนวนมากที่ถูกกีดกันจากการศึกษา จากการทำงาน ไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดในทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้นกิจกรรม และการมีวงพูดคุยต่าง ๆ เป็นโอกาสที่ดีของการมองเห็นความหวังการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน

ศ.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิ

ศ.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิ

ศ.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิ

ผู้ร่วมวงเสวนาเห็นพ้องกันว่าสังคมโอบรับความหลากหลายได้มากขึ้น เห็นได้จากการปรากฏตัวของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น รวมถึงทัศนคติที่มีต่อกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศของผู้คนมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ถึงกระนั้น หากมองในเชิงนโยบาย ก็ยังพบว่าสังคมยังมีข้อจำกัดในการให้สิทธิ์แก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ดังเช่นการเสนอร่างกฎหมายการบัญญัติคำว่า “บุพการีลำดับแรก” และการรับรองบุตรบุญธรรมร่วมกันนั้นถูกปัดตกไป

รตี แต้สมบัติ ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่าย

รตี แต้สมบัติ ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่าย

รตี แต้สมบัติ ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่าย

ขณะที่ รตี แต้สมบัติ ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า ผู้คนควรเพิ่มทักษะการทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงทักษะการรู้เท่าทันอคติของตัวเอง เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เรื่องความหลากหลายในสังคม จริง ๆ แล้วไม่ควรเป็นแค่ Pride Month แต่ควรเป็น Pride Forever ที่สามารถเฉลิมฉลองเรื่องความหลากหลายได้ทุกวัน พร้อมทั้งเชื่อว่าข้อมูลทางวิชาการ และพื้นที่การแสดงออกใน Pride Month ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสารบนหลักพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนในสังคมควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน และจะช่วยสร้างความเข้าใจและสมานฉันท์ระหว่างคนในสังคมกับกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น

ไทยพีบีเอสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสังคมแห่งความเท่าเทียม เปิดพื้นที่ต้อนรับความหลากหลาย สื่อสารสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนในสังคม สนับสนุนการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ บรรยากาศงานขบวนพาเหรดจากบางกอกไพรด์ "Celebration Of Love เฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียม" และกิจกรรม “DRAG BANGKOK Festival 2024” ซึ่งสามารถชมสดพร้อมกันทั่วโลกจากทุกช่องทางออนไลน์ของ ThaiPBS ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok Thai PBS และชมสดแบบ Multi-View พร้อมคำบรรยายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามือทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/PrideMonth ในวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ หรือ The Active ไทยพีบีเอส ยังร่วมกับบางกอกไพรด์ จัดวงเสวนา Policy Forum: นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้ง เปิดพื้นที่ให้กับตัวแทนผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นถึงทิศทางในอนาคต และข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความหลากหลายทางเพศ ทั้งด้านธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์/ซีรีส์ และการแพทย์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง