กกต.ปรับรูปแบบบัตรเลือก สว.รอบไขว้ ขจัดความสับสน

การเมือง
29 พ.ค. 67
19:57
2,860
Logo Thai PBS
กกต.ปรับรูปแบบบัตรเลือก สว.รอบไขว้ ขจัดความสับสน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.แก้ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือก สว. ปรับบัตรเลือก สว.รอบไขว้ใหม่ ทั้งการเลือกระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อขจัดความสับสน กำหนดให้แยกเป็นกลุ่มแยกเป็นใบ

วันนี้ (29 พ.ค.2567) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลงนาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 ลงวันที่ 29 พ.ค.2567 โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

สำหรับสาระสำคัญ คือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตรการเลือกในรอบแบ่งสายเลือกไขว้ ทั้งการเลือก ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ที่จะแยกบัตรลงคะแนนเป็นกลุ่มแยกเป็นใบ โดยเดิมในการเลือกไขว้ หรือรอบที่สองจำนวนกลุ่มจะรวมอยู่ในบัตรลงคะแนนใบเดียวกัน แต่เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนจึงแยกเป็นกลุ่มแยกเป็นใบ ซึ่งจะสะดวกแก่การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนับคะแนน

โดย ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และระเบียบฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศ 

อ่านข่าว : กกต.เปิดตัวเลข "ผู้สมัคร สว." ไม่ผ่านคุณสมบัติ 2,020 คน

ส่งเทียบ "วิษณุ" ขึ้นคอช่วย พท.- ปชป.ปิดตำนานส่งเสาไฟฟ้าลง สส.

แห่เช็กอิน ป้าย Bangkok แต่ยังเสียงแตกแบบไหนสวยกว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง