เจ้าของรถต้องรู้! แผ่นป้ายทะเบียนหาย ขอใหม่ได้ ไม่ต้องแจ้งความ

สังคม
13 มิ.ย. 67
16:34
588
Logo Thai PBS
เจ้าของรถต้องรู้! แผ่นป้ายทะเบียนหาย ขอใหม่ได้ ไม่ต้องแจ้งความ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมการขนส่งทางบก แนะ เจ้าของรถหากแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหาย สามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ เตือนห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเอง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

วันนี้ (13 มิ.ย.2567) นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน มิ.ย.ของทุกปีประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน มีผลทำให้ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลายรายต้องประสบกับปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายระหว่างทาง รวมถึงจากสาเหตุอื่นๆ

เช่น อุบัติเหตุทำให้ป้ายหลุด หรือตัวยึดป้ายนั้นเกิดสนิมและทำให้ตัวป้ายหลุดออกไปเอง กรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำว่าให้เจ้าของรถควรตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนา เพื่อป้องกันการหลุดหายระหว่างการขับรถ

อย่างไรก็ตาม สำหรับเจ้าของรถที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งความ โดยติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีที่เจ้าของรถเป็นบุคคลธรรมดาใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ

หากกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน และต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง

กรณีเป็นนิติบุคคล

ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 1 ปี
3. หนังสือมอบอำนาจ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีรถที่ติดไฟแนนซ์

ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 1 ปี (ไฟแนนซ์)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
5. หนังสือมอบอำนาจ (ไฟแนนซ์) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม

สำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย แผ่นละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ทั้งนี้ รถที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 5 วันทำการ และรถที่จดทะเบียนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 10 วันทำการโดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

ทั้งนี้ ทันทีที่พบว่าป้ายทะเบียนรถหล่นหายเจ้าของรถควรรีบดำเนินการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนทันที ห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท 

อ่านข่าว :

“เครือข่ายแรงงาน” ร้องรัฐฯ แก้ไขราคาพลังงานเร่งด่วน

ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน "รถไฟฟ้าสายสีส้ม" รฟม.เดินหน้าต่อ

เริ่ม 3 ก.ค. ขึ้นค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน 17-45 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง