"คลัง" ปรับเกณฑ์ ThaiESG จูงใจลดภาษี 3 แสน ถือครอง 5 ปี

เศรษฐกิจ
25 มิ.ย. 67
16:08
2,115
Logo Thai PBS
"คลัง" ปรับเกณฑ์ ThaiESG จูงใจลดภาษี 3 แสน ถือครอง 5 ปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
จูงใจสายออม "คลัง" ปรับเกณฑ์ ThaiESG ขยายวงเงินลดภาษีเป็น 3 แสน-ลดถือครองเหลือ 5 ปี หวังกระตุ้นตลาดทุน-เศรษฐกิจไทย อีก 2 สัปดาห์เสนอครม.พิจารณา เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาชีพอิสระ กลุ่มเกษียณที่มีเงินเก็บ

วันนี้ (25 มิ.ย.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ช่วงปลายปี 2566 กระทรวงการคลังได้เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน Thailand ESG Fund (TESG )เพื่อสนับสนุนการออมระยะยาว โดยมีเป้าหมายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็น ESG และการลงทุนในตราสารหนี โดยเงื่อนไข คือ เป็นการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพิ่มจาก RMF และ SSF

ซึ่ง 2 กองทุนดังกล่าวสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท สามารถลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยใช้ระยะเวลาในการลงทุน 8 ปีเต็ม โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทุนได้ในเดือนธ.ค.นี้ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาลงทุนได้รับการลดหย่อนภาษีในเดือนมี.ค.2567 ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทนั้น

ล่าสุดกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมแถลงมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญ คือการปรับเงื่อนไขกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีในปัจจุบันคือ ThaiESG ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการสงเสริมให้เกิดการออม ผ่านการลงทุนในตลาดทุน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ระดมทุนให้ความสำคัญกบความยั่งยืน

โดยกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นพ้องที่จะเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน 2สัปดาห์ เพื่อปรับเงื่อนไข ThaiESG ด้วยการขยายวงเงินการนำวงเงินลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นสูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท จากเดิมสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท และปรับลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปีนับจากวันที่ซื้อ จากเดิม 8 ปี

สำหรับเงื่อนไขเดิมของกองทุน ThaiESG คือ ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท มีระยะเวลาถือครอง 8 ปี (นับจากวันที่ซื้อ) โดยนโยบายลงทุน ต้องลงทุนมากกว่า 80% ของ NAV ดังนี้ หุ้นใน SET/mai ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ESG หรือเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ESG Bond และGreen Token

ขณะที่เงื่อนไขใหม่ของ ThaiESG คือ สามารถลดหย่อยภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาถือครอง 5 ปี (นับจากวันที่ซื้อ) ซึ่งนโยบายลงทุน ต้องลงทุนมากกว่า 80% ของ NAV ดังนี้ หุ้นใน SET/mai ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ESG หรือเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หรือระดับการประเมิน CG Rating ของ IOD และมีการเปิดเผยข้อมูลด้านบรรษัทภิบาล ในระดับ และรูปแบบที่ ก.ล.ต.กำหนด ESG Bond ,Green Token และหุ้นไทยที่อยู่ในดัชนี ESG ที่ได้รับความเชื่อถือระดับสากล

ทั้งนี้ การปรับเงื่อนไข ThaiESG ดังกล่าว คาดหวังว่า การขยายวงเงินจะส่งผลต่อดัชนี SET ที่จะปรับตัวดีขึ้น โดยจากการศึกษาพบว่า เงินลงทุนใน LTF ทุก 10,000 ล้านบาท จะส่งผลต่อ SET Index 25-27 จุด

จะเป็นทางเลือกในการออมให้กับกลุ่มคนอายุน้อย อาชีพอิสระที่รับความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ แต่ต้องการสภาพคล่องสูงกว่า เข้ามาลงทุนมากขึ้นด้วย และกลุ่มคนที่ลงทุนในวงเงินเกษียณ (เช่น RMF) ไม่เต็มจำนวน

 อ่านข่าว:

ชวนคนไทยออม ชงตั้งกองทุน TESG คลังเสนอ ครม.21พ.ย.

นักวิชาการ-บิ๊กเอกชน มั่นใจตลาดทุนขานรับ ตั้งกองทุนTESG

นายกฯ ยันขยายเวลาครองอสังหาฯ 99 ปี ไม่เอื้อต่างชาติ-นายทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง