ชาวไทยมุสลิมหลายพื้นที่ร่วมฉลองเทศกาลฮารีรายอ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชาวไทยมุสลิมหลายพื้นที่ร่วมฉลองเทศกาลฮารีรายอ

สังคม
17 ก.ค. 58
12:59
229
Logo Thai PBS
ชาวไทยมุสลิมหลายพื้นที่ร่วมฉลองเทศกาลฮารีรายอ

บรรยากาศเฉลิมฉลองในวันตรุษฮีดิลฟิตรีหรือเทศกาลฮารีรายอที่ชุมชนอิสลามใน จ.เชียงใหม่ แม้จะมีชาวไทยมุสลิมจำนวนไม่มาก แต่บรรยากาศการร่วมฉลองเป็นไปอย่างอบอุ่น เช่นเดียวภาคใต้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวย่านการค้ากลางเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวนมากและหลายคนกลับไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้า

วันนี้ (17 ก.ค.2558) ชาวไทยมุสลิมในหลายพื้นที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริหรือเทศกาลฮารีรายอ ซึ่งจัดขึ้นหลังประกอบพิธีถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน เช่น ที่ จ.สตูล ชาวไทยมุสลิม จ.สตูล ต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามออกเยี่ยมญาติพี่น้องและพบปะญาติผู้ใหญ่  ส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงเช้าของวันนี้ชาวไทยมุสลิมได้ประกอบพิธีละหมาดฮารีรายอที่มัสยิดใกล้บ้านก่อนที่ช่วงบ่ายตระเวนออกเยี่ยมญาติ

ขณะที่บรรยากาศตามมัสยิดที่ จ.สงขลา สุราษฎร์ธานี รวมถึงมัสยิดยาเมี๊ยะใน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ชาวมุสลิมทั้งไทยและต่างชาติร่วมทำพิธีละหมาดในวันรายอ และร่วมรับประทานอาหารด้านหน้ามัสยิด

ส่วนในเมืองเศรษฐกิจอย่างหาดใหญ่ จ.สงขลา วันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทยอยเข้ามาท่องเที่ยวในเทศกาลฮารีรายอเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน อ.หาดใหญ่คาดว่าเทศกาลฮารีรายอในปีนี้นั้นจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน อ.หาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ชาวไทยและเมียนมา ที่นับถือศาสนาอิสลามต่างเดินทางไปเยี่ยมญาติตามชุมชนต่างๆ ในวันรายอ โดยมีการจัดเลี้ยงอาหาร ขนมหวาน ตามประเพณีแต่ละท้องถิ่น ทำให้บรรยากาศในพื้นที่อ.แม่สอด ค่อนข้างคึกคัก

ขณะที่ชาวมุสลิมในชุมชนอัตกัตวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่แต่ละครอบครัวร่วมเฉลิมฉลองวันรายอด้วยการประกอบพิธีละหมาด และ ร่วมรับประทานอาหารภายในครอบครัว

สำหรับมัสยิดอัตกัตวาย่านวัดเกต เป็นมัสยิดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคงอัตลักษณ์ของมุสลิมล้านนาและถือเป็นชุมชนมีความหลากหลายในด้านของชาติพันธ์ เนื่องจากมีทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธ คริสต์และอิสลามที่อาศัยร่วมกันอย่างสันติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง