ปธ.สหภาพแรงงานองค์การค้า สกสค.ขอความเป็นธรรมให้ ผอ.องค์การค้า สกสค.

สังคม
18 เม.ย. 58
12:41
240
Logo Thai PBS
ปธ.สหภาพแรงงานองค์การค้า สกสค.ขอความเป็นธรรมให้ ผอ.องค์การค้า สกสค.

ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของ สกสค. ยอมรับว่า มีปัญหาการทุจริต แต่กำลังได้รับการแก้ไขที่ดีขึ้นจากผู้อำนวยการคนปัจจุบัน จึงเรียกร้องให้ คสช.ให้ความเป็นธรรมกับผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.ที่ถูกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 7/2558 ที่มีสาระสำคัญให้เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. รวมถึงคณะกรรมการบริหารของแต่ละชุด หยุดปฏิบัติหน้าที่

แหล่งข่าวในกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ไม่เกินความคาดหมาย เพราะเป็นองค์กรในกระทรวงศึกษาธิการที่พบปัญหาทั้งการทุจริต ธรรมาภิบาล และมีเรื่องร้องเรียนทั้งส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง

ขณะที่นายอารีย์ สืบวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของ สกสค. ยอมรับว่าที่ผ่านมาองค์การค้าของ สกสค. มีปัญหาเรื่องทุจริตมาตลอด โดยเฉพาะเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือเรียนและการเช่าแท่นพิมพ์ ทำให้องค์การค้าประสบปัญหาขาดทุนกว่า 3,000 ล้านบาท แต่เมื่อผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.คนปัจจุบันเข้ามารับตำแหน่งทำให้สถานการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลายจึงเรียกร้องให้ คสช.ให้ความเป็นธรรมกับผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.ที่ถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ด้วย