ยกระดับ"วณิพกตาบอด"สู่นักดนตรีมืออาชีพ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ยกระดับ"วณิพกตาบอด"สู่นักดนตรีมืออาชีพ

สังคม
31 ส.ค. 58
04:39
983
Logo Thai PBS
ยกระดับ"วณิพกตาบอด"สู่นักดนตรีมืออาชีพ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต"กลุ่มวณิพกคนตาบอด"เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมยกระดับให้เป็นนักร้อง นักดนตรีมืออาชีพตามความถนัด ซึ่งแม้ว่ากลุ่มวณิพกคนตาบอด จะเห็นด้วยกับการยกระดับในครั้งนี้ แต่ก็ยังคงมีความกังวลในเรื่องพื้นที่การแสดงความสามารถที่ปัจจุบันอาจยังไม่เปิดกว้างเท่าที่ควร

นายจุมพล ควรดี หนุ่มวณิพกคนตาบอด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ด้วยเสียงร้องอันไพเราะที่ถูกถ่ายทอดผ่านเครื่องขยายเสียง ในแต่ละวันเขาจะต้องตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆ และมีหลายครั้งที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้ร้องเพลง แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานฉบับใหม่จะระบุชัดเจนว่า กลุ่มวณิพกไม่ใช่ขอทานและไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อความถูกต้อง โดยข้อมูลของเครือข่ายวนิพกคนตาบอดแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2551-2554 พบว่ามีวณิพกคนตาบอดกว่า 6,300 คนทั่วประเทศ ซึ่งบางส่วนยังพบปัญหาเรื่องพื้นที่ในการแสดงความสามารถทั้งร้องเพลงและเล่นดนตรี

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มวณิพกคนตาบอดทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า อาจจะต้องเริ่มจากการยกระดับวณิพกคนตาบอดให้เป็นมืออาชีพ จึงดำเนินโครงการพัฒนานักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ รวมทั้งขอความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นให้จัดพื้นที่แสดงความสามารถ แต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้มีนักร้องหรือนักดนตรีเร่มากขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ปัญหาให้กับวณิพกคนตาบอด ที่มีแผนดำเนินงานภายในปี 2558-2560 โดยจะคัดเลือกนักร้องและนักดนตรีตาบอดนำร่อง 250 คนจากทั่วประเทศ เข้าอบรมในวันที่ 14 - 18 กันยายน 2558 ซึ่งต้องรอดูผลการดำเนินงานของโครงการนี้ ว่าจะสามารถแก้ปัญหาให้กับกลุ่มวณิพกคนตาบอดได้มากน้อยเพียงใด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง