ปธ.กมธ.ปฏิรูปเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปธ.กมธ.ปฏิรูปเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญ

การเมือง
21 เม.ย. 58
10:39
197
Logo Thai PBS
ปธ.กมธ.ปฏิรูปเสนอแนะร่างรัฐธรรมนูญ

การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ยังคงเป็นการอภิปรายของประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปในแต่ละด้าน ซึ่งแสดงเจตจำนงในการอภิปราย ภาคที่ 2 เรื่องผู้นำการเมืองที่ดี และสถาบันการเมือง โดยล่าสุดมีข้อเสนอให้ปรับแก้เนื้อหาในหมวดที่ว่าด้วยคณะรัฐมนตรี และหมวดที่ว่าด้วยการคลังและการงบประมาณของรัฐ