ก.พลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นพีดีพี 2015 ครั้งสุดท้าย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ก.พลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นพีดีพี 2015 ครั้งสุดท้าย

เศรษฐกิจ
28 เม.ย. 58
04:54
123
Logo Thai PBS
ก.พลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นพีดีพี 2015 ครั้งสุดท้าย

วันนี้(28 เม.ย.) กระทรวงพลังงานจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558- 2579 หรือ พีดีพีฉบับใหม่ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อประกาศใช้ต่อไป

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 กระทรวงพลังงานจะเสนอแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าแห่งชาติฉบับใหม่ หรือ พีดีพี 2015 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) พิจารณา ซึ่งแผนฉบับนี้ตั้งเป้าหมายจะลดการสร้างโรงไฟฟ้าด้วยการประหยัดพลังงานให้ได้ 500 เมกะวัตต์ต่อปี และหากแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติ 5 ปีแล้วเสร็จทันก็จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย

ด้านนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สำหรับแผนพีดีพีฉบับใหม่ ต้องการลดความเสี่ยงด้วยการกระจายเชื้อเพลิงพลังน้ำและถ่านหินเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มสัดส่วนรับซื้อไฟฟ้าจากพลังน้ำจากต่างประเทศ จากเดิมร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 15-20 และเพิ่มสัดส่วนถ่านหินสะอาด จากร้อยละ 16-17 เป็นร้อยละ 20-25 ส่วนการปรับลดสัดส่วนก๊าซในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 67 เหลือร้อยละ 30-40 ซึ่งการกระจายเชื้อเพลิงตามแผนพีดีพี 2015 จะทำให้ราคาค่าไฟฟ้าของไทยลดลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.587 บาทต่อหน่วย และสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

ส่วนแผนพัฒนาพลังงานทดและทนพลังงานทางเลือก ได้จัดลำดับความสำคัญด้วยการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพให้ได้เต็มตามศักยภาพเป็นลำดับแรก เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชนในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง