ขุดบ่อบาดาลช่วยเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

ภูมิภาค
28 พ.ย. 53
07:30
71
Logo Thai PBS
ขุดบ่อบาดาลช่วยเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขุดบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนแคนตาลูปในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมานานกว่า 15 ปี
เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 เร่งขุดบ่อบาดาลให้ครบ 20 บ่อ สำหรับเก็บกักน้ำในพื้นที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำให้กับเกษตร หลังต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งมานานกว่า 15 ปี

เกษตรกร ระบุว่า สภาพพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งจึงมีน้ำไม่พอใช้ ทำให้บางคนต้องอพยพไปทำงานต่างถิ่น

การขุดเจาะบ่อบาดาลในอำเภอลำปลายมาศ เป็น 1 ใน 12 โครงการนำร่องศึกษาน้ำบาดาลที่จัดทำขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยแล้ง ให้มีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณจำนวน 12 ล้านบาท ดำเนินการขุดบ่อบาดาลจำนวน 20 บ่อ ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปเข้าร่วมโครงการแล้ว 40 คน รวมพื้นที่กว่า 900 ไร่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ