แกลเลอรี

บขส.เปิดเดินรถสายเหนือ-อีสาน วันแรก

51 รูป
18 พ.ค. 63
1,276

วันนี้ (18 พ.ค.2563) บรรยากาศช่วงเช้า บขส.​เปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรก หลังจากที่ปิดให้บริการตาม​ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นานกว่า 1 เดือน ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการบางเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน​ 9 เส้นทาง โดย บขส.มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (โควิด-19) ​ตั้งแต่ด้านทางเข้า ​โดยมีการใช้กล้องจับอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาภายในอาคารทุกคน รวมถึงพนักงานขายตั๋วและพนักงานชานชาลาให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน ​นอกจากนี้ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด​ รวมทั้งผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อกรมควบคุมโรคติดต่อ

https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COh5Nh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvgiUL1R8qGY.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvgiUL1R8puf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvgiUL1R8pbd.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhZg0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhZ64.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhaLE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhn5I.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhoP8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhnhi.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COh45Z.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COh5Zg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COh4Y3.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COfxPJ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COfwwy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COfwkb.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COgRLG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvgiUL1R8p9F.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvgiUL1R8pmY.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvgiUL1R8p10.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhZnR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhZhZ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhZvN.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhaPq.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhn1d.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhoNn.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhnfe.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COh5Hi.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COh5S0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COfxIN.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COfxNm.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COfw8i.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COfwgU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COgRXN.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvgiUL1R8qCS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvgiUL1R8psA.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFIlvgiUL1R8pYE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhZtE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhZ2X.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhZ0v.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhoBW.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhoVX.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COhoIl.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COh5BR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COh5QK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COh4bd.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COfxC7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COfw4E.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COfw54.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COgROG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3Nh6OZtW8COgRQ8.jpg

ข่าวสำหรับคุณ