แกลเลอรี

นายกฯ ชมสถานีกลางบางซื่อ-ทดสอบรถไฟฟ้าสายสีแดง

40 รูป
15 ธ.ค. 63
4,221

วันนี้ (15 ธ.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางไปยังสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเยี่ยมชมภายในสถานี ซึ่งประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสารและจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ด้วยระบบราง ในกรุงเทพฯ ชั้นที่ 2 เป็นชั้นชานชาลา ประกอบด้วย รถไฟทางไกล 8 ชานชลาและรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชลา และชั้นที่ 3 ชั้นชานชลา สำหรับรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และชานชาลารถไฟความเร็วสูง หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะได้ทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดง จากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีรังสิต เพื่อดูความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ทั้งนี้ หากทดสอบเสร็จแล้วจะสามารถให้บริการแก่ประชาชนใน จ.ปทุมธานี

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9oNEbmpHQngO.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9oNEbmpHQnVW.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9oNEbmpHQnJN.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArPK6.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArO7s.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArOs8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArPn9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArFj5.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArFH2.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArF32.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqkY0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqkc9.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqkzC.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqgOg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9oNEbmpHQnd2.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9oNEbmpHQnQ2.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9oNEbmpHQoGn.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArPFK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArO24.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArOru.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArFaJ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArFdh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArFOl.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqkRk.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqkU1.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqkoP.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqkuj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9oNEbmpHQnYg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9oNEbmpHQnK0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK9oNEbmpHQoEZ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArPBs.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArO02.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArPrG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArFYR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArFIl.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwArF9b.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqkKj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqkfk.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqkkF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XYiB8WDnwAqgPT.jpg

ข่าวสำหรับคุณ