แกลเลอรี

วินาทีประวัติศาสตร์ "โจ ไบเดน" เข้าพิธีสาบานตน รับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ คนที่ 46

14 รูป
21 ม.ค. 64
3,040

วินาทีประวัติศาสตร์ "โจ ไบเดน" เข้าพิธีสาบานตน รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 46 ให้คำมั่นพร้อมซ่อมรอยร้าวและความแตกแยกในสหรัฐฯ และจะเป็นผู้นำของชาวอเมริกันทุกคน พร้อมเดินหน้าซ่อมแซมความเป็นพันธมิตรกับประชาคมโลกด้วย

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK94Ux2A5m5F7H.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK94Ux2A5m5FyC.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK94Ux2A5m5Fot.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZml35Bz6rtRt8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZml35Bz6rtRnr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK94Ux2A5m5Fbd.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZml35Bz6rtRly.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK94Ux2A5m5F0N.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK94Ux2A5m5GNJ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZml35Bz6rtRxA.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK94Ux2A5m5GI5.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK94Ux2A5m5Ffj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFK94Ux2A5m5Fus.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3XZml35Bz6rtRS5.jpg

ข่าวสำหรับคุณ