ไฟไหม้ "เรือบรรทุกน้ำมัน" สมุทรสงคราม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส
แกลเลอรี

ไฟไหม้ "เรือบรรทุกน้ำมัน" สมุทรสงคราม

47 รูป
17 ม.ค. 66
700

ความเสียหายจากเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกน้ำมัน SMOOTHSEA 22 ขณะจอดซ่อมบำรุงในอู่ ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม เร่งดับเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4t9YqhkyrZOI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4t9YqhkyrZBM.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4t9YqhkyrY17.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVOF4X.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVOGAn.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVOFxv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVOGY6.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNx6f.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNxa3.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNyS1.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNjt0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNkDX.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNj38.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNXg7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNXUj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNXqx.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4t9YqhkyrZJu.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4t9YqhkyrY6q.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4t9YqhkyrYwg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVOF0K.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVOFnk.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVOFry.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNxva.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNx2e.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNxpf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNyPt.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNjp8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNkBz.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNkWf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNXeE.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNXzi.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNXlI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4t9YqhkyrZGe.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4t9YqhkyrY2Z.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4t9YqhkyrYsU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVOGCf.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVOFhv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVOGdU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNxt7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNxgP.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNxmQ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNjz0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNjk8.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNj7W.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNkPU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNXZj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bMR3f5osBVNXvb.jpg

ข่าวสำหรับคุณ