แกลเลอรี

วันจ่าย "ตรุษจีน" เยาวราชคึกคัก

31 รูป
20 ม.ค. 66
228

บรรยากาศวันนี้ที่ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะย่านเยาวราช ประชาชนออกมาซื้อของไหว้ในวันจ่ายคึกคัก หอการค้าฯ ประเมินเงินสะพัด 4.5 หมื่นล้านบาท

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4W8hAgdlUpyK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4W8hAgdlUqJJ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4W8hAgdlUp46.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWipH.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWifF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWiQO.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWjKY.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWSfI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWSaY.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWTJA.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJV8vy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4W8hAgdlUpuT.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4W8hAgdlUqDg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4W8hAgdlUqZF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWinP.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWiaF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWiPU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWSpJ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWSlg.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWSQH.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWTPe.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4W8hAgdlUpnK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4W8hAgdlUqAB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4W8hAgdlUqVP.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWikN.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWiXF.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWjNC.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWStQ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWSYJ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJWSRr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bKu16SKGOJV83D.jpg

ข่าวสำหรับคุณ