แกลเลอรี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3

21 รูป
6 พ.ค. 66
1,150

ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4IhPwMgtWVY3.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4IhPwMgtWVqp.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4IhPwMgtWV2z.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQSMl.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQSJw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQhcQ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQSQy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQhW6.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4IhPwMgtWV45.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4IhPwMgtWVvC.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQhTD.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQSsO.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQSD2.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQSBI.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4IhPwMgtWVhV.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4IhPwMgtWVwp.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL4IhPwMgtWVlu.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQRwy.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQR4p.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQSvX.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bJxPTJBtJSQR3G.jpg

ข่าวสำหรับคุณ