แกลเลอรี

ประชุมสภานัดแรก มติเอกฉันท์ "วันนอร์" นั่งประธานสภาฯ

35 รูป
4 ก.ค. 66
163

ที่ประชุมสภาฯ เลือก "วันนอร์" เป็นประธานสภา ขณะที่ "ปดิพัทธ์" จากพรรคก้าวไกล เป็นรองประธานสภาคนที่ 1 และ "พิเชษฐ์" จากเพื่อไทย เป็นรองประธานสภาคนที่ 2

https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQ6wD.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9ANYTlvHgROx.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9ANYTlvHgQ89.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9ANYTlvHgR0I.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDRPHG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQ7WB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDRO4R.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDRPmh.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQ7ma.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQ617.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQsHS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQrxR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQ7Pn.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9ANYTlvHgRGx.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9ANYTlvHgQ52.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9ANYTlvHgRwN.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDRPLW.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDROvk.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDRO9L.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQ7UW.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQ7dV.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQr9M.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQsOU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQr3N.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQ7Kj.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9ANYTlvHgRE4.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9ANYTlvHgQzo.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDRPCV.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDRPNK.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDRO1g.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDRPjr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQ7k7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQ7eV.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQsDM.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd23SY74jDQrsB.jpg

ข่าวสำหรับคุณ