แกลเลอรี

ตร.คุมเข้มรอบอาคารรัฐสภา "โหวตนายกฯ"

17 รูป
13 ก.ค. 66
252

สี่เเยกเกียกกาย ด้านหน้าก่อนเข้ารัฐสภา เจ้าหน้าที่ระดมขนรั้วกั้น และยกตู้คอนเทเลอร์ปิดกันทางที่เข้ารัฐสภาทางด้านถนนสามเสน มุ่งหน้าแยกบางกระบือ

https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9AG5xxcmy6k7.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9AG5xxcmy52n.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9AG5xxcmy6Ge.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd2cmpmOMSTuUU.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd2cmpmOMSTuZV.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd2cmpmOMSTuNQ.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9AG5xxcmy6Cs.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9AG5xxcmy6PG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9AG5xxcmy6La.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd2cmpmOMSTuRG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd2cmpmOMSTuGv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd2cmpmOMSTuKD.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9AG5xxcmy50y.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9AG5xxcmy6Qr.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL9AG5xxcmy6gS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd2cmpmOMSTuft.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bd2cmpmOMSTuCA.jpg

ข่าวสำหรับคุณ