แกลเลอรี

ฉบับเต็มคำแถลงนโยบาย “รัฐบาลเศรษฐา”

15 รูป
8 ก.ย. 66
5,397

คำแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา 11-12 ก.ย.2566 รวมใช้เวลา 30 ชั่วโมง

ฉบับเต็มคำแถลงนโยบาย “รัฐบาลเศรษฐา”
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bUxlyHdonlX.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bUxlyHdonRk.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bUxlyHdonL3.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbi120G62byICu.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bUxlyHdonvS.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bUxlyHdonZb.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bUxlyHdonVb.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbi120G62byH5x.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbi120G62byH79.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bUxlyHdong0.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bUxlyHdoneB.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFL8bUxlyHdonHR.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbi120G62byHzw.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3bbi120G62byHnp.jpg

ข่าวสำหรับคุณ