แกลเลอรี

เวียนเทียน "วันมาฆบูชา" วัดสุทัศน์เทพวราราม

14 รูป
24 ก.พ. 67
222

วันที่ 24 ก.พ.2567 พระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เสาชิงช้า กรุงเทพฯ . “วันมาฆบูชา” ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 ประการคือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ และพระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร โดยตรัสขณะแสดงธรรมว่า “ต่อไปนี้อีก 3 เดือน เราจักเสด็จดับขันธปรินิพพาน” หลังจากทรงสั่งสอนพระธรรมมาเป็นเวลา 45 ปี

วันที่ 24 ก.พ.2567 พระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เสาชิงช้า กรุงเทพฯ
วันที่ 24 ก.พ.2567 พระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เสาชิงช้า กรุงเทพฯ
วันที่ 24 ก.พ.2567 พระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เสาชิงช้า กรุงเทพฯ
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpWWWrPjeCZCD.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSwUVskSgB26UB.jpg
วันที่ 24 ก.พ.2567 พระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เสาชิงช้า กรุงเทพฯ
วันที่ 24 ก.พ.2567 พระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เสาชิงช้า กรุงเทพฯ
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSwUVskSgB26Ji.jpg
วันที่ 24 ก.พ.2567 พระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เสาชิงช้า กรุงเทพฯ
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSwUVskSgB26ZO.jpg
วันที่ 24 ก.พ.2567 พระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เสาชิงช้า กรุงเทพฯ
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpWWWrPjeCYSu.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirFMpWWWrPjeCYDt.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/DL5UJCwG7QGD4DP3eSwUVskSgB26gJ.jpg

ข่าวสำหรับคุณ