แกลเลอรี

พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 3 ศาสนา

22 รูป
18 ก.ค. 60
18,551

"พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน" พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมความเป็นมาอันเก่าแก่ของชุมชนชาวสยาม-โปรตุเกส ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนม ประเพณี ภาษา ศาสนา และรากเหง้าของชาวชุมชนกุฎีจีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดสร้างโดยเจ้าของบ้านที่เป็นชาวชุมชนกุฎีจีนดั้งเดิม โดยสร้างจากทุนส่วนตัว พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรีในวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.30 -18.00น.

ทางเข้า "พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน" ที่มีการตกแต่ง และทาสีตามแบบดั้งเดิมของบ้านที่เคยอยู่ในชุมชนสมัยแรกเริ่ม
บริเวณใต้ถุนของพิพิธภัณฑ์ ดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ และร้านขายของทีระลึกเล็กๆ ไว้ตอนรับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงเป็นการหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์ด้วยส่วนหนึ่ง
https://news.thaipbs.or.th/media/Llv1R7Cc5iM69MW9hE314pvUa6B.jpg
ห้องจัดแสดงประวัติ ข้าวของเครื่องใช้ของชาวโปรตุเกสที่เข้ามาในสยามในอดีต
บรรยากาศบริเวณชั้น 3 ของพิพิธภัณฑ์ รวมรวบข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวชุมชนกุฎีจีน และชาวโปรตุเกสที่เข้ามาตั้งรกรากริมแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงต้นของชุมชน
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirE6EkOqmAbaZBpv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirE6EkOqmAbaZB3g.jpg
รูปภาพของชาวกุฎีจีนที่เข้ามาตั้งรกรากเป็นชุนชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในปี 1957 (พ.ศ. 2500)
มุมสบายๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในสวนหลังบ้าน
บรรยากาศบริเวณเคาท์เตอร์บาร์ และร้านขายของที่ระลึก
https://news.thaipbs.or.th/media/Llv1R7Cc5iM69MW9hE314pvUa0O.jpg
โมเดลจำลองเรือสินค้าของชาวโปรดุเกสที่เคยเข้ามาค้าขายในสยามในอดีต
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirE6EkOqmAbaZB7T.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirE6EkOqmAbaZBsg.jpg
วิวของชุมชนกุฎีจีนจากชั้นดาดฟ้าของพิพิธภัณฑ์
https://news.thaipbs.or.th/media/Llv1R7Cc5iM69MW9hE314pvUbRv.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/Llv1R7Cc5iM69MW9hE314pvUbCk.jpg
ทางเข้าส่วนแรกของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงข้อมูล และประวัติของชาวโปรตุเกสที่เข้ามาทำการค้าขาย ร่วมรบ และตั้งรกรากในแผ่นดินสยามในอดีตตั้งแต่สมัยอยุธยา - ปัจจุบัน
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirE6EkOqmAbaYk2l.jpg
บรรยากาศโปร่ง เย็นสบาย บริเวณชั้น 3 ของพิพิธภัณฑ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องนอนส่วนตัวของเจ้าของบ้าน
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirE6EkOqmAbaZByG.jpg
https://news.thaipbs.or.th/media/v57mCHwLbnPdirE6EkOqmAbaZBdH.jpg

ข่าวสำหรับคุณ