ปริศนา “ไวรัสโคโรนา" สายพันธุ์ใหม่

23 ม.ค. 63
1792
ไทยพีบีเอสออนไลน์ สรุปสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเริ่มแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน กำลังระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 500 คน และเสียชีวิต 17 คน ขณะที่เมืองอู่ฮั่นประกาศปิดระบบคมนาคมทุกเส้นทาง เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส เช่นเดียวกับหลายประเทศเริ่มมีมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น #ThaiPBSnews

ปริศนา “ไวรัสโคโรนา" สายพันธุ์ใหม่

23 ม.ค. 63
1792
ไทยพีบีเอสออนไลน์ สรุปสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเริ่มแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน กำลังระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 500 คน และเสียชีวิต 17 คน ขณะที่เมืองอู่ฮั่นประกาศปิดระบบคมนาคมทุกเส้นทาง เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส เช่นเดียวกับหลายประเทศเริ่มมีมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น #ThaiPBSnews