ปลดล็อก "กัญชา" อะไรทำได้ - ไม่ได้

9 มิ.ย. 65
62
เช็กก่อนปลดล็อก "กัญชา" อะไรทำได้ - ไม่ได้ ปลูกได้แต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน "ปลูกกัญ" ใครจะสูบทำได้ แต่ห้ามรบกวนผู้อื่น โดยเฉพาะสูบในที่สาธารณะ มีโทษจำคุก 3 เดือนปรับ 25,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ปลดล็อก "กัญชา" อะไรทำได้ - ไม่ได้

9 มิ.ย. 65
62
เช็กก่อนปลดล็อก "กัญชา" อะไรทำได้ - ไม่ได้ ปลูกได้แต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน "ปลูกกัญ" ใครจะสูบทำได้ แต่ห้ามรบกวนผู้อื่น โดยเฉพาะสูบในที่สาธารณะ มีโทษจำคุก 3 เดือนปรับ 25,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง: