กฎหมายจราจรฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้อะไรบ้าง ?

2 ก.ย. 65
95

นับถอยหลัง 5 ก.ย.นี้ กฎหมายจราจรฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ อะไรบ้างที่คนขับขี่ต้องรู้ เพิ่มข้อหาเมาแล้วขับทำผิดซ้ำ เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000-100,000 บาท ขับรถเร็ว ฝ่าสัญญาณไฟแดง ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายปรับไม่เกิน 4,000 บาท กำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณาชักชวนให้มีการแข่งรถ จำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

กฎหมายจราจรใหม่

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้อะไรบ้าง ?

2 ก.ย. 65
95

นับถอยหลัง 5 ก.ย.นี้ กฎหมายจราจรฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ อะไรบ้างที่คนขับขี่ต้องรู้ เพิ่มข้อหาเมาแล้วขับทำผิดซ้ำ เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000-100,000 บาท ขับรถเร็ว ฝ่าสัญญาณไฟแดง ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายปรับไม่เกิน 4,000 บาท กำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณาชักชวนให้มีการแข่งรถ จำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

กฎหมายจราจรใหม่