ดื่มสุราหน้าหนาว เสี่ยงตาย มากกว่าหายหนาว

10 พ.ย. 65

ATTENTION PLEASE , ATTENTION PLEASE! . ดื่มสุราหน้าหนาว เสี่ยงตาย มากกว่าหายหนาว . หยุดความเชื่อที่ว่า ดื่มเหล้าทำให้หายหนาว อาจเป็นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบ แต่หลังจากนั้น ร่างกายจะสูญเสียความร้อนเร็วขึ้น อุณภูมิของร่างกายจึงลดต่ำลง ทำให้ยิ่งหนาว พอยิ่งหนาว ก็ต้องดื่มเข้าไปเพิ่ม จึงเกิดเป็นลูปนรก และอาจทำให้เสียชีวิต . นอกจากรู้สึกร้อนวูบวาบแล้ว ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ยังทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง และกดประสาทส่วนกลางทำให้ง่วงซึม อาจไม่เสียชีวิตเพราะหัวใจทำงานหนักทำให้หมดสติหรือช็อก แต่อาจเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแทน . เพราะฉะนั้น หากรู้สึกหนาว ต้องทำร่างกายให้อุ่นด้วยการห่มผ้า หรือหาเสื้อผ้าหนา ๆ มาสวมใส่ ดื่มหรือทานอาหารอุ่น ๆ และผิงไฟคลายหนาวก็สามารถทำได้ . ที่มา : กรมอนามัย

ดื่มสุราหน้าหนาว เสี่ยงตาย มากกว่าหายหนาว

10 พ.ย. 65

ATTENTION PLEASE , ATTENTION PLEASE! . ดื่มสุราหน้าหนาว เสี่ยงตาย มากกว่าหายหนาว . หยุดความเชื่อที่ว่า ดื่มเหล้าทำให้หายหนาว อาจเป็นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบ แต่หลังจากนั้น ร่างกายจะสูญเสียความร้อนเร็วขึ้น อุณภูมิของร่างกายจึงลดต่ำลง ทำให้ยิ่งหนาว พอยิ่งหนาว ก็ต้องดื่มเข้าไปเพิ่ม จึงเกิดเป็นลูปนรก และอาจทำให้เสียชีวิต . นอกจากรู้สึกร้อนวูบวาบแล้ว ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ยังทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง และกดประสาทส่วนกลางทำให้ง่วงซึม อาจไม่เสียชีวิตเพราะหัวใจทำงานหนักทำให้หมดสติหรือช็อก แต่อาจเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแทน . เพราะฉะนั้น หากรู้สึกหนาว ต้องทำร่างกายให้อุ่นด้วยการห่มผ้า หรือหาเสื้อผ้าหนา ๆ มาสวมใส่ ดื่มหรือทานอาหารอุ่น ๆ และผิงไฟคลายหนาวก็สามารถทำได้ . ที่มา : กรมอนามัย