ปลาโรนันจุดขาว

16 พ.ย. 65

รู้จัก "ปลาโรนันจุดขาว" สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ เกยตื้นที่หาดแหลมกุ่ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ วันที่ 9 พ.ย. 2565 #ThaiPBSnews #สัตว์ป่าคุมครอง อ่านข่าวเพิ่ม : https://www.thaipbs.or.th/news/content/321314

ปลาโรนันจุดขาว

16 พ.ย. 65

รู้จัก "ปลาโรนันจุดขาว" สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ เกยตื้นที่หาดแหลมกุ่ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ วันที่ 9 พ.ย. 2565 #ThaiPBSnews #สัตว์ป่าคุมครอง อ่านข่าวเพิ่ม : https://www.thaipbs.or.th/news/content/321314