อัตราการเติบโตประชากรโลก

18 พ.ย. 65

อัตราการเติบโตประชากรโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต ปัจจุบัน ประชากรโลก มีจำนวนถึง 8 พันล้านคน แล้ววันนี้ (15 พ.ย.2565) คาดว่าในอีก 15 ปีจะมีจำนวนประชากรครบ 9 พันล้านคน

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ThaiPBSnewsประชากรโลก

อัตราการเติบโตประชากรโลก

18 พ.ย. 65

อัตราการเติบโตประชากรโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต ปัจจุบัน ประชากรโลก มีจำนวนถึง 8 พันล้านคน แล้ววันนี้ (15 พ.ย.2565) คาดว่าในอีก 15 ปีจะมีจำนวนประชากรครบ 9 พันล้านคน

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ThaiPBSnewsประชากรโลก