15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย

20 ก.ย. 66
15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย ผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่วงการศิลปะไทยให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จะหยิบยกคำสอนมาคอยเตือนใจลูกศิษย์ของตน โดยเฉพาะประโยคที่ว่า "ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น" เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่า ชีวิตของมนุษย์ช่างแสนสั้นนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการยืนยงคงอยู่ของศิลปกรรม หรือประโยคที่ว่า "นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร" เพื่อเตือนใจลูกศิษย์ให้หมั่นศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะความรู้ใหม่ ๆ โดยในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปีจะถือเป็นวันศิลป พีระศรี ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดงานรำลึกขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อมหาวิทยาลัยและประเทศไทยนานัปการ สำหรับปีนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานรำลึกครบรอบ 131 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงปาฐกถาศิลป์ในหัวข้อ “ศิลปากรสู่การบูรณาการศาสตร์ เพื่อสังคมอารยะ” และชมนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ อ่านข่าวเพิ่ม : https://www.thaipbs.or.th/news/content/331628 #ศิลป์พีระศรี #อาจารย์ศิลป์พีระศรี #SilpaBhirasri #วันศิลป์พีระศรี #มหาวิทยาลัยศิลปกร #บิดาแห่งวงการศิลปะ #ข่าวไทยพีบีเอส #ข่าวที่คุณวางใจ #ThaiPBSnews

15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย

20 ก.ย. 66
15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย ผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่วงการศิลปะไทยให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จะหยิบยกคำสอนมาคอยเตือนใจลูกศิษย์ของตน โดยเฉพาะประโยคที่ว่า "ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น" เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่า ชีวิตของมนุษย์ช่างแสนสั้นนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการยืนยงคงอยู่ของศิลปกรรม หรือประโยคที่ว่า "นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร" เพื่อเตือนใจลูกศิษย์ให้หมั่นศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะความรู้ใหม่ ๆ โดยในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปีจะถือเป็นวันศิลป พีระศรี ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดงานรำลึกขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อมหาวิทยาลัยและประเทศไทยนานัปการ สำหรับปีนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานรำลึกครบรอบ 131 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงปาฐกถาศิลป์ในหัวข้อ “ศิลปากรสู่การบูรณาการศาสตร์ เพื่อสังคมอารยะ” และชมนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ อ่านข่าวเพิ่ม : https://www.thaipbs.or.th/news/content/331628 #ศิลป์พีระศรี #อาจารย์ศิลป์พีระศรี #SilpaBhirasri #วันศิลป์พีระศรี #มหาวิทยาลัยศิลปกร #บิดาแห่งวงการศิลปะ #ข่าวไทยพีบีเอส #ข่าวที่คุณวางใจ #ThaiPBSnews