การเปลี่ยนแปลง และการพัดพาตะกอนในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

การเปลี่ยนแปลง และการพัดพาตะกอนในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขง

20 ก.ย. 66
รายงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ระบุว่า ปี 2565 พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำโขงของไทยหายไปกว่า 18 ตร.กม. หรือ 11,729.15 ไร่ มากกว่าเนื้อที่ของ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นอำเภอที่ขนาดเล็กที่สุดของไทย . มีการคาดการณ์สาเหตุไว้หลายปัจจัย ทั้งจากสภาพทางธรณีสัณฐานของลำน้ำ ลักษณะทางธรณีวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพการไหลและความผันผวนของระดับน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตลิ่งแม่น้ำโขงทั้งสิ้น . ขณะที่เครือข่ายสภาองค์กรแม่น้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาตลิ่งพัง อาจเป็นผลกระทบจากการปล่อยน้ำที่ไม่เป็นธรรมชาติของเขื่อนในแม่น้ำโขง .

การเปลี่ยนแปลง และการพัดพาตะกอนในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขง

20 ก.ย. 66
รายงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ระบุว่า ปี 2565 พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำโขงของไทยหายไปกว่า 18 ตร.กม. หรือ 11,729.15 ไร่ มากกว่าเนื้อที่ของ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นอำเภอที่ขนาดเล็กที่สุดของไทย . มีการคาดการณ์สาเหตุไว้หลายปัจจัย ทั้งจากสภาพทางธรณีสัณฐานของลำน้ำ ลักษณะทางธรณีวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพการไหลและความผันผวนของระดับน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตลิ่งแม่น้ำโขงทั้งสิ้น . ขณะที่เครือข่ายสภาองค์กรแม่น้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาตลิ่งพัง อาจเป็นผลกระทบจากการปล่อยน้ำที่ไม่เป็นธรรมชาติของเขื่อนในแม่น้ำโขง .