อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรม

20 ก.ย. 66
"อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ" แหล่งอารยธรรมสำคัญสู่มรดกโลก . อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐาน สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี และเขมรตามลำดับ รวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า 800 ปี . ก่อนจะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรง หรือปัญหาภัยแล้งประการใดประการหนึ่งหรือทั้งสองประการ ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18-ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยา จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ ในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก และพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน อ่านต่อ : www.thaipbs.or.th/news/content/331807 #เมืองโบราณศรีเทพ #มรดกโลก #เมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก #UNESCO #ยูเนสโก #ข่าวไทยพีบีเอส #ข่าวที่คุณวางใจ #ThaiPBSnews

อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรม

20 ก.ย. 66
"อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ" แหล่งอารยธรรมสำคัญสู่มรดกโลก . อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐาน สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี และเขมรตามลำดับ รวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า 800 ปี . ก่อนจะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรง หรือปัญหาภัยแล้งประการใดประการหนึ่งหรือทั้งสองประการ ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18-ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยา จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ ในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก และพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน อ่านต่อ : www.thaipbs.or.th/news/content/331807 #เมืองโบราณศรีเทพ #มรดกโลก #เมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก #UNESCO #ยูเนสโก #ข่าวไทยพีบีเอส #ข่าวที่คุณวางใจ #ThaiPBSnews