โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา

25 ก.ย. 66
โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 25 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2570 . สำหรับงานก่อสร้าง 14 สัญญาซึ่งเป็นงานโยธาแล้วเสร็จ 1 สัญญา คือช่วงกลางดง - ปางอโศก ระยะทาง 3.5 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นงานทดสอบระบบ ส่วนอีก 10 กว่าสัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการ ตลอดแนวก่อสร้าง พบปัญหาชาวบ้านคัดค้านให้มีการปรับแบบจากคันดินเป็นแบบยกระดับในอำเภอสูงเนิน และอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งจะทำให้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นกว่า6 พันล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงกรุงเทพฯ- นคราชสีมา จะใช้ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ -นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กิโลเมตร จะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง . #จับตารอบทิศ #รถไฟความเร็วสูง #รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคาย #เขตเศรษฐกิจอีสาน #เขตเศรษฐกิจพิเศษอีสาน #นครราชสีมา #พรมแดนหนองคาย #ข่าวไทยพีบีเอส #ข่าวที่คุณวางใจ #ThaiPBSnews #ThaiPBS #ThaiPBSEsan

โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา

25 ก.ย. 66
โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 25 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2570 . สำหรับงานก่อสร้าง 14 สัญญาซึ่งเป็นงานโยธาแล้วเสร็จ 1 สัญญา คือช่วงกลางดง - ปางอโศก ระยะทาง 3.5 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นงานทดสอบระบบ ส่วนอีก 10 กว่าสัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการ ตลอดแนวก่อสร้าง พบปัญหาชาวบ้านคัดค้านให้มีการปรับแบบจากคันดินเป็นแบบยกระดับในอำเภอสูงเนิน และอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งจะทำให้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นกว่า6 พันล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงกรุงเทพฯ- นคราชสีมา จะใช้ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ -นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กิโลเมตร จะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง . #จับตารอบทิศ #รถไฟความเร็วสูง #รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคาย #เขตเศรษฐกิจอีสาน #เขตเศรษฐกิจพิเศษอีสาน #นครราชสีมา #พรมแดนหนองคาย #ข่าวไทยพีบีเอส #ข่าวที่คุณวางใจ #ThaiPBSnews #ThaiPBS #ThaiPBSEsan