เตือนอย่าซื้อนมแม่แช่แข็งให้ลูกดื่ม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เตือนอย่าซื้อนมแม่แช่แข็งให้ลูกดื่ม

25 ก.ย. 66
เพจดัง เตือนอย่าซื้อนมแม่แช่แข็งให้ลูกดื่ม เนื่องจากนมแม่ที่ขายนั้นอาจมีเชื้อต่างๆ เมื่อเด็กได้ดื่มอาจทำให้เป็นอันตรายได้ และไม่ควรเอานมแม่คนอื่นมาป้อนให้ลูกตัวเอง ถ้าไม่ผ่านการตรวจเชื้อ และผ่านธนาคารนมแม่มาแล้ว https://www.thaipbs.or.th/news/content/331843 #นมแม่ #นมแม่แช่แข็ง #ธนาคารนม #ไวรัสตับอักเสบบี

เตือนอย่าซื้อนมแม่แช่แข็งให้ลูกดื่ม

25 ก.ย. 66
เพจดัง เตือนอย่าซื้อนมแม่แช่แข็งให้ลูกดื่ม เนื่องจากนมแม่ที่ขายนั้นอาจมีเชื้อต่างๆ เมื่อเด็กได้ดื่มอาจทำให้เป็นอันตรายได้ และไม่ควรเอานมแม่คนอื่นมาป้อนให้ลูกตัวเอง ถ้าไม่ผ่านการตรวจเชื้อ และผ่านธนาคารนมแม่มาแล้ว https://www.thaipbs.or.th/news/content/331843 #นมแม่ #นมแม่แช่แข็ง #ธนาคารนม #ไวรัสตับอักเสบบี