หัวข้อ-กินอยู่อย่างไร-ในวันที่ค่าฝุ่นปริม.jpg

แนะนำอาหารกินแล้วดี แข็งแรงต้านฝุ่น

9 มี.ค. 66

หนักในหนัก! เห็นจะเป็นปริมาณค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ดูเหมือนว่า จะยังวนเวียนอยู่บนท้องฟ้าเมืองไทยแบบยาว ๆ เรื่องแก้ไขปัญหาระยะยาว คงต้องหายใจลึก ๆ พร้อมประโยคว่า “ต้องร่วมมือกัน!” เพื่อให้ “ต้นเหตุ” ของปัญหาฝุ่นได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  แต่สำหรับปัญหาเฉพาะหน้าที่ประชาชนต้องเจอ โดยเฉพาะเรื่อง “การดูแลสุขภาพร่างกาย” เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรละเลย ไทยพีบีเอสนำเรื่องราว “การรับประทานอาหาร” ควรกินอย่างไร? ในวันที่ปริมาณค่าฝุ่นยังสูง เพื่อช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายไว้ต่อสู้กับฝุ่นพิษเหล่านี้

แนะนำอาหารกินแล้วดี แข็งแรงต้านฝุ่น

9 มี.ค. 66

หนักในหนัก! เห็นจะเป็นปริมาณค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ดูเหมือนว่า จะยังวนเวียนอยู่บนท้องฟ้าเมืองไทยแบบยาว ๆ เรื่องแก้ไขปัญหาระยะยาว คงต้องหายใจลึก ๆ พร้อมประโยคว่า “ต้องร่วมมือกัน!” เพื่อให้ “ต้นเหตุ” ของปัญหาฝุ่นได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  แต่สำหรับปัญหาเฉพาะหน้าที่ประชาชนต้องเจอ โดยเฉพาะเรื่อง “การดูแลสุขภาพร่างกาย” เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรละเลย ไทยพีบีเอสนำเรื่องราว “การรับประทานอาหาร” ควรกินอย่างไร? ในวันที่ปริมาณค่าฝุ่นยังสูง เพื่อช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายไว้ต่อสู้กับฝุ่นพิษเหล่านี้